Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorIversen, Valentina Cabral
dc.contributor.advisorSvindseth, Marit Følsvik
dc.contributor.advisorVasset, Frøydis Perny
dc.contributor.advisorCrawford, Paul
dc.contributor.advisorOrner, Roderick
dc.contributor.authorSæther, Eva Walderhaug
dc.date.accessioned2020-06-10T14:32:16Z
dc.date.available2020-06-10T14:32:16Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-82-326-4573-2
dc.identifier.issn1503-8181
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2657603
dc.description.abstractKliniske pasientforløp i overgangen mellom distriktspsykiatriske avdelinger og kommunens psykiske helsetjeneste Begrepet «pasientforløp» er nå innført også innen rus og psykisk helse og er forstått som standardiserte pakkeforløp ut fra gjeldende retningslinjer. Bak disse ligger fem målsettinger: Økt brukermedvirkning/-tilfredshet; sammenhengende og koordinerte pasientforløp; kutt i unødvendig ventetid; likeverdig tilbud over hele landet og bedre ivaretakelse av somatikk og levevaner. Denne studien undersøker helsepersonell og tidligere pasienters perspektiver på erfarte pasientforløp mellom distriktspsykiatriske sentra og overgangen til kommunen. Metoden har vært fokusgruppeintervjuer med bruk av intervjuguide i henhold til bestemte emner/områder. Data ble analysert med tematisk tekstanalyse. Resultatene viser at helhetlige pasientforløp er nyttige for å etablere gode overganger mellom sykehus og kommunens psykiske helsetjeneste. Det ble vektlagt at informert delt beslutningstaking og delt informasjon mellom alle parter i pasientforløpet er nøkkel til reell pasientmedvirkning. Respektfull kommunikasjon må vektlegges for å unngå pasientydmykelser som kan undergrave samarbeid om behandlingen. Tverrfaglig ambulant team (24-timers) i kommunene ble fremholdt som grunnleggende for å unngå pasienters følelse av å være glemt etter utskrivning fra sykehuset og for kontinuiteten i omsorgen. Å gjøre seg bruk av brukerstyrte pasientorganisasjoner og /eller involvering av pårørende i overgangsprosessen kunne vært nyttig for tidligere pasienter i kommunen. Det ble etterlyst mer fokus på tydelig dokumenterte planer for å støtte pasienter i kontakt med bolig-søking, arbeidssøking og tjenester fra NAV/velferdskontorer. Konklusjonen er at system og prosedyrer bør utvikles videre for å sikre klar ansvarlighet, åpenhet og måloppnåelse på hvert trinn av prosessen i pasientforløpet. Studien viser at for å oppnå en bærekraftig og integrert omsorg, så bør prosedyrene for pasientforløp også beskrive det konkrete innholdet i overgangsfasen inn og ut av sykehus og kommuneen_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherNTNUen_US
dc.relation.haspartPaper 1: Sæther, Eva Walderhaug; Svindseth, Marit Følsvik; Sorthe, Ingunn; Hagfonn, Gretha; Iversen, Valentina Cabral. Barriers and success factors in clinical pathways : transition process between psychiatric inpatient care and community care. European Journal for Person Centered Healthcare 2016 ;Volum 4.(4) s. 631-640 https://doi.org/10.5750/ejpch.v4i4.1165en_US
dc.relation.haspartPaper 2: Sæther, Eva Walderhaug; Svindseth, Marit Følsvik; Crawford, Paul; Iversen, Valentina Cabral. Care pathways in the transition of patients between district psychiatric hospital centres (DPCs) and community mental health services. Health Science Reports 2018 https://doi.org/10.1002/hsr2.37| This is an open access article under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0)en_US
dc.relation.haspartPaper 3: Sæther, Eva Walderhaug; Iversen, Valentina Cabral; Svindseth, Marit Følsvik; Crawford, Paul; Vasset, Frøydis Perny. Patients' perspectives on care pathways and informed shared decision making in the transition between psychiatric hospitalization and the community. Journal of Evaluation In Clinical Practice 2019 https://doi.org/10.1111/jep.13206| This is an open access article under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/en_US
dc.titleChallenges and Barriers in Clinical Care Pathways: Patients and healthcare professionals experiences in the transitional process between primary to secondary mental health servicesen_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Psychiatry, child psychiatry: 757en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel