Show simple item record

dc.contributor.advisorKjærland, Frode
dc.contributor.authorHåpnes, Lill-Beathe
dc.date.accessioned2020-06-04T16:06:15Z
dc.date.available2020-06-04T16:06:15Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2656865
dc.description.abstractMange studier har sammenlignet lønnsomheten av private- og statlig eide selskaper og konkludert med at det eksisterer en forskjell i lønnsomhet mellom disse to distinkte organisasjonsformene. Det er likevel foreløpig uklart når og hvorfor statlig eierskap utkonkurrerer privat eierskap (og vice versa) da det er mangel på teoretisering og empirisk forskning på dette området. For å lukke dette gapet, foreslår vi at selskaper med høyere andel statlig eierskap avviker med viktige implikasjoner for lønnsomhet, og at effektiviteten av statlig eierskap avhenger av kvaliteten på det institusjonelle rammeverket til det landet selskapet tilhører. Vi har gjennomført en flernivåanalyse av et unikt panel-datasett som spenner over 27 land og finner empirisk støtte for to av tre hypoteser. Samlet sett viser denne studien viktigheten av en mer nyansert, teoretisk forståelse av implikasjonene statlig eierskap har på lønnsomhet, gitt den institusjonelle konteksten.
dc.description.abstractMany studies have compared the performance of state owned enterprises (SOEs) and privately owned enterprises (POEs) and established that a performance differential exist between these two distinct organizational forms. However, it is currently unclear in this literature when and why SOEs outperform POEs (and vice versa). Empirical research on this issue is largely lacking and theorizing is scarce. Helping to close this gap, we suggest that organizations with higher state ownership differ with important performance implications, and that the effectiveness of state ownership may depend on the quality of countries institutional framework. We use multilevel method to analyze a unique panel dataset that spans 27 countries and find empirical support for two out of three hypotheses. Overall, this research shows the importance of developing a more nuanced theoretical understanding of the performance implications of state ownership that includes the role of institutional context.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleNår myndighetene eier: Mot en mer nyansert forståelse av hvordan statlig eierskap påvirker lønnsomhet
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record