Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorStensdotter, Ann-Katrin
dc.contributor.authorGrindheim, Maja
dc.date.accessioned2020-06-04T16:02:08Z
dc.date.available2020-06-04T16:02:08Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2656695
dc.description.abstractSAMMENDRAG Mål: Hensikten med denne oppgaven var å undersøke hvilken effekt fysioterapi og hofteartroskopi har på smerte, hofterelatert funksjon og retur til idrett hos personer med symptomatisk femoroacetabular impingement (FAI). Metode: Systematisk søk ble gjennomført i databasene Pubmed og Embase i perioden 5. Nov til 14. Nov 2019. Kohorte eller RCT studier som så på smerte, hofterelatert funksjon og/eller retur til idrett (RTS) hos pasienter mellom 16 til 55 år, etter fysioterapi eller hofteartroskopi for FAI ble inkludert. Resultat: 11 artikler ble inkludert i denne oppgaven. Resultatene fra de inkluderte studiene viser at både fysioterapi (FT) og hofteartroskopi (HA) kan gi lavere smertenivå og bedre hofterelatert funksjon. Studiene som sammenligner HA og FT viser at HA fører til mindre smerte og bedre funksjon. En høy andel idrettsutøvere returnerer til idrett etter HA, men andelen som returnerer etter fysioterapi er ukjent. Studiene viser blandede resultater i forhold til prestasjon etter retur til idrett. Konklusjon: Både FT og HA fører til lavere smertenivå og bedre hofterelatert funksjon. Dog viser HA bedre resultater sammenlignet med FT. På grunn av studienes mange ulikheter kan man ikke konkludere med hvilken behandling som har best effekt. En høy andel idrettsutøvere returnerer til idrett etter HA, men viser studiene blandede resultater i forbindelse med prestasjon.
dc.description.abstractABSTRACT Objective: The objective of this paper was to examine the effect of physiotherapy and hip arthroscopy on pain, hip-related function and return to sports on people with symptomatic femoroacetabular impingement (FAI). Method: Pubmed and Embase were systematically searched for relevant articles between 5. Nov and 14. Nov 2019. Cohort or RCT studies that looked at pain, hip-related function and/or return to sports (RTS) in patients between 16-55 years, after physiotherapy or hip arthroscopy for FAI were included. Results: 11 articles were included in this paper. Results from the included studies show that both physiotherapy and hip arthroscopy can provide lower pain levels and better hip-related function. The studies comparing HA and FT show that HA leads to better hip-related function. A high proportion of athletes return to sports after HA, but the return to sport rate is not known after physiotherapy. The studies show mixed results in performance after returning to sport. Conclusion: Both FT and HA leads to lower pain levels and better hip-related function, but HA show better results compared to FT. Due to the many differences in the studies, it is not possible to conclude which treatment has the best effect. The RTS rate is high, however, the studies show mixed results in relation to performance.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEffekt av fysioterapi og hofteartroskopi på smerte, hofterelatert funksjon og retur til idrett hos personer med femoroacetabular impingement
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel