Show simple item record

dc.contributor.advisorBrændvik, Siri Merete
dc.contributor.authorBirkeland, Kristin Jensen
dc.contributor.authorÅrsandøy, Caroline Hongyun Nordås
dc.date.accessioned2020-06-04T16:02:07Z
dc.date.available2020-06-04T16:02:07Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2656694
dc.description.abstractSammendrag Tittel: Bidrar trening rettet mot kroppsnivå til økt deltakelse hos barn med cerebral parese? Hensikt: Å undersøke om treningsintervensjoner rettet mot kroppsfunksjon har effekt på deltakelsesnivået hos barn med cerebral parese (CP) i henhold til ICF. Metode: Litteraturstudie. Totalt ble seks randomiserte kontrollerte studier og en kvalitativ studie inkludert i denne oppgaven. Systematiske søk ble utført i databasene PubMed, Medline, Amed og PEDro i perioden fra uke 42-46 i 2019. Resultat: Av totalt seks randomiserte kontrollerte studier (RCT) viser tre studier at treningsintervensjoner gir signifikant økt deltakelse hos barn med CP. Derimot viser de tre resterende RCT-ene ikke effekt på deltakelsesnivået. I den kvalitative studien rapporterer noen barn og foreldre opplevd økt deltakelse. Konklusjon: Resultatene fra denne litteraturgjennomgangen gir ikke noe entydig svar på om intervensjoner rettet mot kroppsnivå fører til økt deltakelse hos barn med CP. Imidlertid kan det se ut som at motivasjon og grad av oppfølging kan ha betydning for å oppnå effekt. Flere av studiene brukte måleverktøy som ikke samsvarer med definisjonen av deltakelse i henhold til ICF- CY. Det ses dermed et behov for mer dekkende måleinstrumenter i fremtiden.
dc.description.abstractAbstract Title: Does an exercise program addressing body function improve the participation level in children with cerebral palsy? Aim: The purpose of this study was to examine the effect of an exercise program aimed at body function on the participation level in children with cerebral palsy (CP) according to the ICF. Methods: A total of six randomized controlled trials (RCT) and one qualitative study were included in this review. Computerized searches were conducted in the databases PubMed, Medline, Amed and Pedro in weeks 42-46 2019. Results: Of a total of six RCTs, three show that training interventions had a significant effect on the participation level in children with cerebral palsy. However, the three remaining RCTs show no effect on the participation level. In the qualitative study, some of the children and the parents report an experience of increased participation. Conclusion: The results of this literature review do not clearly indicate whether or not an exercise program addressing body function results in greater participation in children with CP. However, it appears that motivation and close follow-up are important factors which may strengthen the intervention´s effect. Several of the studies used measures not in accordance with the ICF-CY´s definition of participation. This indicates therefore a need for more comprehensive, measures in the future.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleBidrar trening rettet mot kroppsnivå til økt deltakelse hos barn med cerebral parese?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record