Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBentsen, Lennart
dc.contributor.authorGrevsnes, Synne Thorvik
dc.date.accessioned2020-06-04T16:01:52Z
dc.date.available2020-06-04T16:01:52Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2656678
dc.description.abstractTittel: Omfanget av utbrenthet innan fysioterapeutyrket. Hensikt: Denne litteraturgjennomgangen har til hensikt å gi eit innblikk i eksisterande litteratur rundt omfanget av utbrenthet blant fysioterapeutar. Det vil også bli sett på og vurdert ulike studiar som tek føre seg ulike demografiske faktorar og sett på samanhengen av desse opp mot dei tre dimensjonane av utbrenthet. Metode: Litteraturstudie. Det vart gjennomført litteratursøk i databasene: «PubMed», «Medline» og «Embase» i veke 44-46 i 2019. Resultat: Totalt 8 tverrsnittstudiar blei inkludert. Resultata i alle studia viste enten ein signifikant samanheng, eller ein assosiasjon mellom opplevd grad av utbrenthet og forskjellige demografiske variablar. Ulikheiter i kva demografiske variablar dei såg på, samt dei ulike studiane sine måleinstrument gjorde det vanskeleg å samanlikne studiane opp mot kvarandre. Ulikheiter i kvar studiane vart gjennomført gjorde det også vanskeleg å samanlikne studiane opp mot kvarandre, og dermed finne ut av omfanget av utbrenthet. Konklusjon: Dei inkluderte studiane viser ein samanheng mellom grad av utbrenthet og ulike demografiske variablar. Ein kan likevell ikkje vere sikker på at resultatet gir eit nøyaktig bilete på omfanget av utbrenthet innan fysioterapeutyrket. Det trengst meir forsking på området. Både om årsakssamanhengar, korleis førebyggje at utbrenthet utviklar seg, og for å finne gode tiltak mot utbrenthet.
dc.description.abstractTitle: The extent of burnout within the physiotherapy profession Aim: To evaluate the extent of burnout among physiotherapists, and to see what current litterature says about the phenomena. To evaluate different studies which have looked at different demographic variables and compare the relation these variables have with the three different dimensions of burnout. Methods: Review. A systematic computerized search was conducted in «Pubmed», «Medline» and «Embase» in weeks 44-46, 2019. Result: A total of 8 cross-sectional studies met he inclusion criteria and were included in this study. The results showed that there were either a significant relation, or an association between the three dimensions of burnout and different demographic variables. The differences in the included studies methods, measurements and geographically location made it difficult to compare the studies with each other, and thus determine the full extent of physiotherapists burnout. Conclusion: The included studies show a relation between the three dimensions of burnout and different demographic variables. The results are however uncertain, and one cannot be sure of the full extent of burnout among physiotherapists. There is a need for further research about burnout. Both further insight in causes and effect, how to prevent burnout from developing, and how to find interventions to treat the phenomenon after it has occurred.
dc.languagenno
dc.publisherNTNU
dc.titleOmfanget av utbrenthet innan fysioterapeutyrket
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel