Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorVatne, Geirnb_NO
dc.contributor.authorDanielsen, Maritanb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:26:31Z
dc.date.available2014-12-19T14:26:31Z
dc.date.created2013-10-10nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier655141nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/265565
dc.description.abstractGlobal climate change has become a heavily debated topic for the last few years. The scenarios that have been purposed indicate an even bigger impact in the high latitudes than in many other areas. In order to assess the climatic impact on different catchments you would need to look at the catchments hydrological effects and response. In this paper hydrological factors like discharge, water balance, water temperature and water chemistry are presented and it is discussed how these parameters are affected by a changing climate. The paper uses data from already conducted research to make hypothesis for a neighbouring glacial and periglacial catchment in Fardalen, Svalbard, where there is little data available. It is thought that a glacial and a periglacial catchment will respond differently to the same climatic changes. Because of increased air-temperatures, which have resulted in a negative mass balance of most Svalbard glaciers, it is expected that the discharge and water balance in the glacial catchment in Fardalen would increase. As a result of the increased air-temperatures it is also expected that the water temperature in the non-glacial river will increase, and that it will decrease in the glacial river, because of the cold melt water that is coming from the melting glaciers.nb_NO
dc.description.abstractGlobale klimaforandringer er et tema som har vært mye diskutert de siste årene. De scenarioene som har blitt fremstilt indikerer at høyere breddegrader vil bli påvirket i mye større grad enn mange andre områder. For å kunne vurdere ulike virkninger klimaet har på et nedbørsfelt, vil man ofte se på nedbørsfeltets hydrologiske effekter og respons. I denne oppgaven vil hydrologiske faktorer som vannføring, vannbalanse, vanntemperatur og vannkjemi bli presentert, og det diskuteres hvordan disse parameterne påvirkes av forandringer i klimatiske forhold. Oppgaven bygger på datagrunnlag fra tidligere forskning i andre arktiske områder, for så å utarbeide hypoteser for to nabonedbørsfelt i Fardalen, Svalbard, hvor det er lite data tilgjengelig. Det ene nedbørsfeltet er glasialt, mens det andre er periglasialt. Det er tenkelig at et glasialt nedbørsfelt og et periglasialt nedbørsfelt vil reagere forskjellig på de samme klimatiske endringer. På grunn av økte lufttemperaturer, som har resultert i en negativ massebalanse for de fleste isbreene på Svalbard, forventes det at vannføringen og vannbalansen i det glasiale nedbørsfeltet i Fardalen vil øke. Som et resultat av de økte lufttemperaturene forventes det også at vanntemperaturen i den periglasiale elven vil øke. Samtidig vil vanntemperaturen reduseres i den glasiale elven, på grunn av det kalde smeltevannet som kommer fra smeltende breer.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Geografisk instituttnb_NO
dc.titleHydrologiske effekter av klimaforandring i et bredominert og et periglasialt nedbørsfelt på Svalbardnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Geografisk instituttnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel