Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKauko, Tom Johannesnb_NO
dc.contributor.authorValen, Ingrid Amalienb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:26:28Z
dc.date.available2014-12-19T14:26:28Z
dc.date.created2013-10-10nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier655118nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/265547
dc.description.abstractSammen med veileder utformet jeg en oppgave som omhandler sosioøkonomiske ulikheter i nabolag og bydeler i Oslo, med hovedvekt på bydelene Vestre Aker og Frogner. Oppgaven starter med et teoristudie som tar utgangspunkt i grunnleggende teorier under temaet valg av bosted og nabolag. Ut i fra dette temaet har jeg utformet følgende problemstillinger: Hvor ønsker ulike husholdningsgrupper å bosette seg og hvorfor?Hvilke romlige forskjeller finnes det innen en og samme høyinntekts- og høystatusgruppe, med utgangspunkt i bydelene Vestre Aker og Frogner. Jeg ønsket ut i fra min problemstilling å finne ut av deler av Oslos urbane organisering. Med dette menes det at samfunnets romlige organisering knyttes til identifisering og differensiering av ulike byområder, Urban Ecology. Mennesker og deres ulike sosiale grupper har alle preferanser for boligområde eller valg av nabolag. Dette er med på å påvirke forandringer i boligmarkedet i urbane byer. Boligområdets egenskaper samt menneskers preferanser av nærliggende infrastruktur, grønt områder, servicefunksjoner etc. er alle viktige faktorer for å skape gode nabolag. Slike urbane samfunn oppstår ikke av seg selv, men er med på å skape en romlig organisering i urbane byer. Både Vestre Aker og Frogner viser seg å være bydeler som i hovedsak er bosatt av en bestemt samfunnsgruppe med en generelt høyere sosial status og inntekt enn de fleste andre bydeler i Oslo. Begge disse bydelene regnes som fine, rolige og trygge. Den første delen av oppgaven tar for seg et litteraturstudie som omhandler ulike faktorer mennesker legger til grunn for valg av bosted. Her tar jeg blant annet for meg relevante økonomiske og humanistiske teorier, som for eksempel at mennesker opplever steder på ulike måter og tilegner disse stedene følelser som fører til en tilknytning hvor mennesker og steder er gjensidig påvirkende. Videre i oppgaven ser jeg på utviklingen av forsteder samt nabolagets betydning i bostedsvalg. Deretter kommer jeg inn på Oslo og da spesielt bydelene Vestre Aker og Frogner. Gjennom min deskriptive studie hvor jeg tar for meg blant annet prisantydning på bolig, inntekts- og utdanningsnivå i bydelene Vestre Aker og Frogner, kommer det frem at disse bydelene skiller seg fra andre i Oslo og seg i mellom. De valgte bydelene tilbyr ulike opplevelser, fysiske omgivelser og beboere. Begge regnes som høystatus nabolag hvor Frogner blant annet kan tilby nær tilgang til sentrum og kollektivtransport, mens Vestre Aker har en beliggenhet utenfor sentrum og har nær tilgang til bymarka. Mine resultater viser at den gjennomsnittlige prisantydningen pr kvadratmeter er høyere enn tilfellet for Vestre Aker. Allikevel fremkommer det også at en høyere andel beboere i Vestre Aker har tatt universitetsutdanning samtidig som den gjennomsnittlige bruttoinntekten her også er høyere enn det som er tilfellet for Frogner.  nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Geografisk instituttnb_NO
dc.titleNabolagets betydning: En sosioøkonomisk studie av Frogner og Vestre Akernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Geografisk instituttnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel