Show simple item record

dc.contributor.advisorKnizek, Birthe Loanb_NO
dc.contributor.authorMoa, Hildenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:25:17Z
dc.date.available2014-12-19T14:25:17Z
dc.date.created2011-03-21nb_NO
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier405179nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/265178
dc.description.abstractAsylsøkere er en relativt ny gruppe migranter, og det var få asylsøkere som kom til det vestlige Europa før midten av 1980-tallet. Antallet har økt og i 2009 var det nesten en million asylsøkere verden over. Dette medfører flere utfordringer for vertssamfunnet – samfunnsmessige, sosiale, politiske og organisatoriske. En av utfordringene er ivaretakelse av deres psykiske helse. Foreløpige studier gir indikasjoner på at psykiske lidelser er utbredt blant asylsøkere, og at posttraumatisk stresslidelse og depresjon er de to mest utbredte lidelsene. Asylsøkere er en gruppe som har vært utsatt for store belastninger, og derfor har denne oppgaven som formål å drøfte psykiske lidelser hos asylsøkere ut fra et stressperspektiv. Dette skal gjøres ved å drøfte hvilke stressfaktorer som har implikasjoner for psykisk helse, hvilke følger de får og hvordan sammenhengen er mellom premigrasjonstraumer, postmigrasjonsstress og svekket psykisk helse. Avslutningsvis skal stressperspektivets bidrag til forståelse av svekket psykisk helse hos asylsøkere drøftes. Konklusjonen er at både traumer og andre stressfaktorer i premigrasjons og postmigrasjonsfasen er funnet å ha implikasjoner for psykisk helse hos asylsøkere. Sekvensen av belastninger kan anses som en sammenhengende traumatiseringsprosess som kan gi ulike psykiske følger. Reaksjonen på traumene er ofte mer sammensatte og komplekse enn vanlige stressrespons symptomer. Videre så kan sammenhengen mellom premigrasjonstraumer, postmigrasjonsstress og psykisk helse anses som en synergisk interaksjon, som ut fra et stressmestringsperspektiv kan forstås som en kamp om de samme ressursene. Stressperspektivet er relevant og hensiktsmessig for å forstå svekket psykisk helse hos asylsøkere, men det er et behov for at forskning på feltet i større grad inkluderer kartlegging og undersøkelser av personavhengige faktorer; som sårbarhetsfaktorer på den ene siden og egenskaper som bidrar til motstandsdyktighet og mestring på den andre.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelsenb_NO
dc.subjectSocial and Behavioural Science, Lawen_GB
dc.titlePremigrasjonstraumer og postmigrasjonsstress: - en drøfting av stressfaktorers implikasjoner for psykiske helse hos asylsøkere.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber84nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelsenb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record