Show simple item record

dc.contributor.advisorSvendsen, Birgitnb_NO
dc.contributor.advisorJacobsen, Karl Henrynb_NO
dc.contributor.authorNielsen, Lina Haysnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:25:15Z
dc.date.available2014-12-19T14:25:15Z
dc.date.created2011-02-18nb_NO
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier398605nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/265168
dc.description.abstractDet er behov for en ny psykologfaglig forståelse av barns vedvarende symptomuttrykk etter tap ettersom den tradisjonelle forståelsen av slike reaksjoner hos barn er mangelfull. Med utgangspunkt i utviklingspsykologisk og nevrobiologisk kunnskap om barns utvikling og relasjonelle behov kan man bringe denne forståelsen videre. Gjennom kasusstudier kan man oppnå ny og virkelighetsnær kunnskap om det fenomenet som ønskes undersøkt, og kunnskapen kan bidra til hypoteser og utvikling av ny teori. Oppgaven er en kasusstudie hvor kunnskap fra klinisk praksis integreres med relevant teori og forskning. Pasienten som presenteres i oppgaven er en 8 år gammel gutt. Han har hatt symptomer siden bestefaren hans døde for to år siden. En forståelse av guttens symptomer og påfølgende behandlingstiltak presenteres. I oppgaven forstås bestefarens dødsfall som et tap av viktige relasjonelle prosesser, ettersom Theodor fikk dekket sitt behov for emosjonell ivaretakelse i relasjonen med bestefaren. Slike grunnleggende relasjonelle behov er relatert til barns emosjonsregulering. Emosjonsregulering ansees som en grunnfunksjon i menneskers utvikling og psykiske fungering. Mangel på emosjonell ivaretakelse og vansker med emosjonsregulering forstås som underliggende Theodors symptomuttrykk. Det terapeutiske arbeidet fokuseres mot å øke foreldrenes emosjonelle tilgjengelighet overfor Theodor, slik at de kan overta rollen som en emosjonelt ivaretakende, trygg base.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelsenb_NO
dc.subjectSocial and Behavioural Science, Lawen_GB
dc.titleEn forståelse av barns tapsopplevelser med fokus på grunnleggende relasjonelle behov og emosjonsreguleringnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber52nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelsenb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record