Show simple item record

dc.contributor.advisorKolstad, Arnulfnb_NO
dc.contributor.authorKummeneje, An-Margrittnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:25:06Z
dc.date.available2014-12-19T14:25:06Z
dc.date.created2010-12-17nb_NO
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier379081nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/265101
dc.description.abstractDenne oppgaven tar for seg pensjonisters opplevelser og erfaringer i overgangen fra arbeidsliv til pensjonisttilværelse. Hensikten er å fokusere på de menneskelige sidene ved det å gå av med pensjon. Når man går av med pensjon går man inn i en ny fase av livet med tildeling og tap av roller som får individet til å reflektere omkring spørsmål i forhold til identitet og rolleutøvelse. Problemstillingen lyder som følger: På hvilken måte endres og bevares eldres roller og identitet som følge av overgangen til pensjonisttilværelsen? For å besvare denne problemstillingen har jeg benyttet kvalitativt fenomenologisk intervju som metode. Utvalget består av fem tidligere vitenskaplige ansatte ved NTNU. Resultatene viste at informantene tok med seg yrkes- og utdanningsidentiteten inn i pensjonisttilværelsen og at dette er noe man ikke ”mister” eller legger bak seg. Informantene har også en egen identitet knyttet til pensjonistrollen, men de opplever stor uklarhet i forhold til hva det å gå av med pensjon innebærer, samtidig som de opplever at omgivelsene sender motstridende forventninger til utøvelse av rollen. Alt i alt kan man si at informantene tilpasser seg pensjonisttilværelsen på en god måte. Mye av grunnen til dette er at de møter den med aksept og selv aktivt forsøker å planlegge sin tilværelse.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelsenb_NO
dc.subjectSocial and Behavioural Science, Lawen_GB
dc.titleOvergangen til pensjonisttilværelsen: En kvalitativ studie om endring og bevaring av roller og identitetnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber59nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelsenb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record