Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorUnsgaard-Tøndel, Monica
dc.contributor.advisorVasseljen, Ottar
dc.contributor.authorNordstoga, Anne Lovise
dc.date.accessioned2020-04-01T09:48:56Z
dc.date.available2020-04-01T09:48:56Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-82-326-4553-4
dc.identifier.issn1503-8181
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2649831
dc.description.abstractKorsryggsmerter: Prognostiske og assosierte faktorer innenfor et biopsykososialt rammeverk Korsryggsmerter er en av de ledende årsakene til nedsatt funksjon og arbeidsevne både i Norge og globalt, og fører til utstrakt bruk av helsetjenester og trygdeytelser. Personer med korsryggsmerter har ofte tilleggsplager innenfor de biopsykososiale områdene, som utbredt smerte, depresjon, angst og dårlig generell helse. Under bevegelse kan man ofte identifisere et avvikende bevegelsesmønster og mange har nedsatt arbeidsevne på grunn av ryggsmertene. Personer med slike tilleggsplager responderer dårligere på behandling og har økt forbruk av helsetjenester. For å bedre forståelsen om hvordan korsryggsmerter forløper, forbedre tilpasning av behandling, og å forebygge forverring, tilbakefall og funksjonstap hos personer med korsryggsmerter, er det derfor viktig å øke kunnskapen om i hvilken grad biopsykososiale faktorer påvirker både prognose og smerte- og funksjonsnivå hos personer med korsryggsmerter. Det overordnede formålet med doktorgradsarbeidet var å undersøke hvordan biopsykososiale faktorer som antall smertepunkt, psykologiske symptomer, funksjonsnivå, arbeidsevne og bevegelsesmønster påvirker prognosen og de funksjonelle følgene av korsryggplager. I tillegg ønsket vi å se om bevegelsesmønsteret hos pasienter med korsryggsmerter samvarierte med ‘fear-avoidance beliefs’. Første artikkel er en populasjonsbasert prognostisk studie med 10-11 års oppfølging. Artikkel 2 og 3 er observasjonsstudier av korsryggpasienter som fikk fysioterapibehandling, med tre og ni måneders oppfølging. Hovedfunnene i doktorgradsarbeidet var at tilleggsplager som utbredt smerte, psykologiske symptomer, nedsatt funksjon og dårlig generell helse reduserte sannsynligheten for å bli kvitt langvarige korsryggsmerter etter 10-11 år. Hos pasienter som oppsøkte fysioterapibehandling fant vi at flere smertepunkter, mer psykologiske symptomer og dårligere arbeidsevne var assosiert med dårligere funksjon, mer intense smerter og lavere livskvalitet over en tre måneders periode. Videre fant vi at bedring i arbeidsevne ved tre måneder var eneste faktor assosiert med klinisk betydningsfull bedring i både funksjon, smerte og livskvalitet ved tre måneder. Vi fant ingen klare sammenhenger mellom bevegelsesmønster og selvrapportert smerte- og funksjonsnivå. Redusert bevegelsesutslag ved ryggfleksjon/-ekstensjon hadde svak sammenheng med redusert funksjon, og lavere bevegelseshastighet i startfasen av en ryggfleksjon hadde svak sammenheng med økt ‘fear-avoidance beliefs’ for fysisk aktivitet. Studiene bidrar til økt forståelse om hvordan antall smertepunkt, psykologiske symptomer, funksjonsnivå, arbeidsevne og bevegelsesmønster påvirker prognosen hos personer med korsryggsmerter. Resultatene kan ha en betydning for klinisk resonnering og planlegging av behandlingsforløp hos personer med korsryggsmerter.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherNTNUen_US
dc.relation.ispartofseriesDoctoral theses at NTNU;2020:100
dc.relation.haspartPaper 1: Nordstoga, Anne Lovise; Nilsen, Tom Ivar Lund; Vasseljen, Ottar; Unsgaard-Tøndel, Monica; Mork, Paul Jarle. The influence of multisite pain and psychological comorbidity on prognosis of chronic low back pain: longitudinal data from the Norwegian HUNT Study. BMJ Open 2017 ;Volum 7.(5)en_US
dc.relation.haspartPaper 2: Nordstoga, Anne Lovise; Vasseljen, Ottar; Meisingset, Ingebrigt; Nilsen, Tom Ivar Lund; Unsgaard-Tøndel, Monica. Improvement in Work Ability, Psychological Distress and Pain Sites in Relation to Low Back Pain Prognosis: A Longitudinal Observational Study in Primary Care.. Spine 2019 ;Volum 44.(7) s. - Not included due to copyright restrictions. Available at: http://dx.doi.org/10.1097/BRS.0000000000002860en_US
dc.relation.haspartPaper 3: Nordstoga, Anne Lovise; Vasseljen, Ottar; Meisingset, Ingebrigt; Nilsen, Tom Ivar Lund; Unsgaard-Tøndel, Monica. Improvement in Work Ability, Psychological Distress and Pain Sites in Relation to Low Back Pain Prognosis: A Longitudinal Observational Study in Primary Care.. Spine 2019 ;Volum 44.(7) s. -en_US
dc.titleLow back pain: Prognostic and associated factors within a biopsychosocial frameworken_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel