Show simple item record

dc.contributor.authorLøfsnæs, Elsanb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:24:45Z
dc.date.available2014-12-19T14:24:45Z
dc.date.created2002-12-17nb_NO
dc.date.issued2002nb_NO
dc.identifier125104nb_NO
dc.identifier.isbn82-471-5136-7nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/264977
dc.description.abstractDenne avhandlingen framstiller og tolker i et fenomenologisk perspektiv hva fem lærere på fådeltskolens mellomtrinn ville oppnå med undervisningen. Det redegjøres for hvordan de mener at de didaktisk planla og tenkte, og hvordan de tenker etter undervisningsgjennomføring. Utgangspunktet for avklaring av den enkelte lærerens tenkning og planlegging er fire gjennomførte undervisningsopplegg i samfunnskunnskap. Undervisningsoppleggene utredes etter tur umiddelbart etter gjennomføring. Samfunnskunnskapsdelen i samfunnsfaget gir et annet utgangspunkt for undervisning i fådelt skole enn f.eks. undervisning i typiske progresjonsfag gir. Undervisning i dette hoved-momentet vektlegger fellesskapet i klasseenheten, og forener på mange måter den nasjonale læreplanens målsetninger for læring og sosialisering i bred forstand. Lærernes tenkning og planlegging forstås på bakgrunn av erfaring med konkrete undervisningssituasjoner, som didaktiske analysekategorier ut fra kodete aktivitetssegmenter i en handlingsteoretisk forståelsesramme. Dette analyseres videre i et kunnskapsteoretisk perspektiv, forstått som praktiske og formale kunnskaper. Den kunnskapsteoretiske analysen inngår både i avdekkingen av hvilke kunnskaper lærerens didaktiske tenkning og planlegging representerer, og som en nærmere analyse av denne kunnskapens kunnskapsteoretiske status.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherFakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelsenb_NO
dc.subjectEducationen_GB
dc.subjectSOCIAL SCIENCES: Social sciences: Educationen_GB
dc.titleGyldighet og "takt" i samfunnskunnskapsundervisningen: Læreres tenkning og undervisningsplanlegging i samfunnskunnskap på fådeltskolens mellomtrinnnb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.source.pagenumber355nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelsenb_NO
dc.description.degreedr.polit.nb_NO
dc.description.degreedr.polit.en_GB


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record