Show simple item record

dc.contributor.authorKjelvik, Gretenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:23:56Z
dc.date.available2014-12-19T14:23:56Z
dc.date.created2012-11-15nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier569942nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-471-3892-2 (printed ver.)nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-471-3894-6 (electronic ver.)nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/264809
dc.description.abstractEvnen til å identifisere lukter studert hos friske individer, personer med mild kognitiv svikt og Alzheimers sykdom Bakgrunn: Luktidentifikasjon er evnen til å oppfatte og navngi en lukt riktig. Allerede i midten av 1970-årene ble de første studiene publisert som viste at evnen til å lukte er svekket ved nevrodegenerative sykdommer (Ansari og Johnson og Waldton). Majoriteten av pasienter med amnestisk mild kognitiv svikt (aMCI) og tidlig Alzheimers sykdom er vist å få redusert lukteevnen, særskilt evnen til å identifisere lukter. Siden områder i hjernens temporallapp er sentral både i luktprosessering, samtidig som entorhinal cortex er det område som trolig rammes tidligst ved Alzheimers sykdom, så er det av stor interesse å undersøke lukteevnen hos denne pasientgruppen. For å vurdere nytten av testing med lukt identifikasjon i klinikken, trenger vi en bedre forståelse av de nevronale prosessene som ligger til grunn for lukt identifikasjon i den menneskelige hjerne. I tillegg trenger vi standardiserte luktetester for bruk i Norge som er tilpasset norske forhold. Dette bør være tester som er enkle å administrere, som koster lite og tar kort tid å gjennomføre. Formål: Denne avhandlingen har tre hovedmål. Det første målet var å undersøke nytten av kommersielle luktetester som "the Brief Smell Identification Test" (B-SIT), en modifisert versjon av B-SIT og "the Sniffin Sticks Identification Test" (SSIT) i norske populasjoner for å kunne skille pasienter med tidlig Alzheimers sykdom og aMCI fra friske kontroller. Det andre målet var å undersøke hvilke hjerneområder som aktiveres hos unge friske mennesker under vellykket identifisering av lukter. Det siste målet var å studere hvordan volumene av ulike strukturer i hjernen samvarierer med evnen til å identifisere lukter hos pasienter med mild grad av demens ved Alzheimers sykdom og friske sammenlignbare kontroller. Metoder: Artiklene i avhandlingen baserer seg på fire eksperimentelle studier i fire ulike populasjoner. Det er gjennomført psykofysiske luktetester i alle de fire populasjonene, men det er studiene referert i artikkel I og artikkel II som i hovedsak beskriver luktetestens metodikk. I artikkel III har vi brukt funksjonell magnetisk resonans bildedannelse (fMRI) for å studere aktiveringsmønsteret i hjernen ved luktidentifikasjon hos friske unge personer. Luktstimuleringen i skanneren ble gitt ved hjelp av et olfaktometer. I artikkel IV har vi brukt strukturell magnetisk resonans bildedannelse (strukturell MRI) for å studere assosiasjoner mellom volumer av ulike hjernestrukturer og evne til å identifisere lukter. Dette ble undersøkt hos pasienter med en aMCI og mild grad av demens ved Alzheimers sykdom og friske eldre personer. Hovedfunn: Studie I demonstrerer at B-SIT er velegnet for bruk i Norge til å skille pasienter med Alzheimers sykdom (hvor noen av pasientene var i tidlig stadium) fra friske personer. Studie II viser at en modifisert versjon av testen B-SIT, er en like god test som den originale B-SIT, samtidig som den trolig kan være en bedre test til bruk i generelle populasjoner. Funnene fra Studie III indikerer at entorhinal cortex og hippocampus er sentrale områder i hjernen som aktiveres spesifikt når friske unge personer klarer å identifisere lukter. Studie IV demonstrerer at pasienter med aMCI eller tidlig Alzheimers sykdom som har relativt intakt luktefunksjon (ut fra både B-SIT og SSIT), har større volum av hippocampus enn de med redusert luktidentifiseringsevne. Konklusjon: Våre funn viser at lukteskreening testene B-SIT og SSIT er godt tilpasset for bruk i Norge, og at en modifisert versjon av B-SIT vil være en like god test som den originale B-SIT. De nevronale prosessene som ligger til grunn for luktidentifikasjon i den menneskelige hjerne, ser ut til å inkludere et helt nettverk av strukturer, hvor særskilt entorhinal cortex og hippocampus er sentrale strukturer for at friske unge personer klarer å navngi lukter riktig. Luktetestene kan hjelpe til å skille ut de pasienter som er mer langtkommet i utviklingen av Alzheimers sykdom, fordi gruppen med redusert lukteidentifikasjonsevne hadde signifikant mer redusert hippocampus volum enn de med intakt lukteidentifikasjonsevne. Hva vi har funnet i studiene, har gitt økt kunnskap om nytten av bruk av luktetester i norske populasjoner, og ny kunnskap om de nevronale prosessene som ligger til grunn for luktidentifikasjon i den menneskelige hjerne.nb_NO
dc.languageengnb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det medisinske fakultet, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikknb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2012:289nb_NO
dc.relation.ispartofseriesDissertations at the Faculty of Medicine, 0805-7680; 575nb_NO
dc.relation.haspartKjelvik, Grete; Sando, Sigrid Botne; Aasly, Jan; Engedal, Knut A; White, Linda R. Use of the Brief Smell Identification Test for olfactory deficit in a Norwegian population with Alzheimer's disease.. International Journal of Geriatric Psychiatry. (ISSN 0885-6230). 22(10): 1020-4, 2007. <a href='http://dx.doi.org/10.1002/gps.1783'>10.1002/gps.1783</a>. <a href='http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17299804'>17299804</a>.nb_NO
dc.relation.haspartKjelvik, Grete; Bosnes, Ole; Omli, Ragnhild; Skotnes, Liv Heidi; Håberg, Asta; White, Linda. Modification of the Brief Smell Identification Test by Introduction of a Placebo. Neuroscience & Medicine. (ISSN 2158-2912). 3(2): 125-129, 2012.nb_NO
dc.relation.haspartKjelvik, Grete; Evensmoen, Hallvard R; Brezova, Veronika; Håberg, Asta K. The human brain representation of odor identification.. Journal of Neurophysiology. (ISSN 0022-3077). 108(2): 645-57, 2012. <a href='http://dx.doi.org/10.1152/jn.01036.2010'>10.1152/jn.01036.2010</a>. <a href='http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22539820'>22539820</a>.nb_NO
dc.relation.haspartKjelvik, G; Saltvedt, I; White, L.R; Stenumgård, P; Sletvold, O; Engedal, K; Skåtun, K.; Lyngvær, A.K.; Steffenach, H.A.; Håberg, A.K.. Odor identification and brain structural MRI volume in MCI and early dementia in Alzheimer`s disease. .nb_NO
dc.titleHuman odor identification studied in healthy individuals, mild cognitive impairment and Alzheimer’s diseasenb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det medisinske fakultet, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikknb_NO
dc.description.degreePhD i nevrovitenskapnb_NO
dc.description.degreePhD in Neuroscienceen_GB


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record