Show simple item record

dc.contributor.authorSchjerve, Inga Ekebergnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:23:53Z
dc.date.available2014-12-19T14:23:53Z
dc.date.created2012-07-03nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier539066nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-471-2594-6nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/264795
dc.description.abstractTreningsindusert forbedring av maksimalt oksygenopptak og endotelfunksjon hos fete og overvektige individer er avhengig av treningsintensitet Overvekt og fedme har blitt svært vanlig i Norge og verden for øvrig. Overvektige har høyere risiko for sykdom og død enn normalvektige, og overvekt er assosiert med lavt maksimalt oksygenopptak (VO2max) og dårlig endotelfunksjon (FMD). VO2max er et mål på kondisjon, mens FMD er et mål på blodårenes evne til å utvide seg. Regelmessig fysisk aktivitet er vist å redusere overvekt og bedre VO2max og FMD, men det er uvisst hvilken type trening og treningsintensitet som har best effekt. Etter et måltid med høyt fettinnhold reduseres FMD, og man tror at påvirkningen av åreforkalkning er sterkest rett i etterkant av måltidene når FMD er redusert. Trening og mat virker henholdsvis positivt og negativt på FMD, derfor er det interessant å studere hvordan trening i forkant av et fettrikt måltid påvirker FMD. Hensikten med denne doktorgradsavhandlingen var derfor å studere hvordan regelmessig trening med ulike treningsregimer påvirker bl.a. VO2max og FMD hos fete og overvektige individer, og vurdere sammenhengen mellom VO2max og FMD. Videre hvordan reduksjonen i FMD som man ser etter fet mat påvirkes av trening med ulik treningsintensitet i forkant av maten. Treningsmetodene som ble brukt var intervalltrening med høy intensitet tilsvarende 85-95% av makspuls, moderat trening på 60-70% av makspuls og styrketrening på 90% av maks belastning. Resultatene viste at høyintensiv intervalltrening økte VO2max og FMD mer enn det moderat og styrketrening gjorde, men at intervall- og moderat trening reduserte kroppsvekten likt. Det var en sammenheng mellom VO2max og FMD før og etter trening, men forbedringen av andre risikofaktorer (bl.a. redusert blodtrykk og kroppsvekt) kunne ikke forklare forbedringene i VO2max og FMD. En moderat treningsøkt forhindret matindusert redusert FMD, mens en intervalløkt forbedret FMD tross inntak av fet mat. Treningsindusert beskyttelse på blodårefunksjonen etter fet mat var altså avhengig av intensiteten på treningen, og tett knyttet til treningsindusert økning i antioksidant status.nb_NO
dc.languageengnb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det medisinske fakultet, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikknb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2011:37nb_NO
dc.relation.ispartofseriesDissertations at the Faculty of Medicine, 0805-7680; 470nb_NO
dc.titleExercise-induced improvment of maximal oxygen uptake and endothelial function in obese and overweight individuals are dependent on exercise-intensitynb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det medisinske fakultet, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikknb_NO
dc.description.degreePhD i klinisk medisinnb_NO
dc.description.degreePhD in Clinical Medicineen_GB


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record