Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHansen, Harald Edvard Mølmennb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:23:52Z
dc.date.available2014-12-19T14:23:52Z
dc.date.created2012-06-15nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier534690nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-471- 3533-4(printed version)nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-471-3534-1 (electronic version)nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/264792
dc.description.abstractI denne oppgaven ble det undersøkt effekter av høyintensiv aerob intervall trening (AIT) blant personer med høyt blodtrykk og blant friske eldre og yngre personer. AIT med høy intensitet (>90% av maksimal puls) er mer effektiv for å øke kondisjonen og redusere risikofaktorer for hjerte- karsykdom sammenlignet med trening ved moderat intensitet (- 70% av maksimal puls). Dette er tidligere vist blant friske personer og pasienter med hjertesvikt, angina pectoris og metabolsk syndrom. Høyt blodtrykk (hypertensjon) er en viktig risikofaktor for hjerneslag, hjerteinfarkt og hjertesvikt., ansvarlig for 7 millioner dødsfall pr. år på verdensbasis. Om lag 30 % av den voksne befolkningen har høyt blodtrykk. I den første studien undersøkte vi effekten av trening ved høyt blodtrykk. AIT ble sammenlignet med en gruppe som trente ved moderat intensitet (MIT) og en kontrollgruppe. Begge treningsgruppene trente på tredemølle, 3 ganger per uke i 12 uker. Kontrollgruppen fikk standardiserte treningsråd, men ingen veiledet trening. Resultatene viste at begge treningsformer reduserte 24 timers blodtrykk og forbedret den systoliske (hjertets evne til å pumpe blod) hjertefunksjonen, men at AIT var mer effektiv til å senke systolisk blodtrykk (overtrykket), øke kondisjonen, forbedre kolesterolet og forbedre den diastoliske (hjertets evne til å fylle seg mellom hjerteslagene) hjertefunksjonen. I den andre studien trente friske eldre (>70 år) AIT 3 ganger per uke i 12 uker, og kondisjonen ble forbedret med 15 % (lik relativ økning som vist hos yngre personer). Resultatene ble sammenlignet med yngre friske personer og eldre (> 70 år) toppatleter (Birkebeinerresultat). Den diastoliske hjertefunksjonen ble forbedret til samme nivå som de eldre toppatletene, men den var fortsatt svært redusert sammenlignet med yngre personer. Hjertet til de eldre ble kraftigere og større etter treningen, men var fortsatt mindre enn hos de eldre toppatletene. I den tredje studien ønsket vi å undersøke hvilken treningsfrekvens som var best for å øke kondisjonen, lungefunksjonen og hjertefunksjonen. Friske unge personer ble enten satt til å trene AIT 3 ganger per uke i 8 uker (moderat frekvens gruppen, MF) eller 8 ganger per uke i 3 uker (høyfrekvensgruppen, HF). Begge treningsperioder ble etterfulgt av en detreningsperiode uten trening i 8 uker. MF gruppen økte kondisjonen, lungefunksjonen og hjertefunksjonen progressivt under treningen og denne gikk gradvis tilbake under detreningen. HF gruppen fikk i utgangspunktet en tendens til nedgang i kondisjonen og en signfikant nedgang i lungefunksjon og hjertefunksjon. Dette normaliserte seg etter detreningsperioden. Konklusjonen på oppgaven er at høyintensiv aerob intervall trening er en trygg og effektiv metode for å øke kondisjonen, forbedre hjertefunksjonen og senke blodtrykket hos personer med høyt blodtrykk og blant friske eldre og yngre personer. For å unngå overtrening bør utrente personer trene med moderat frekvens, slik at kroppen får restituert seg mellom treningsøktenenb_NO
dc.languageengnb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det medisinske fakultet, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikknb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2012:126nb_NO
dc.relation.ispartofseriesDissertations at the Faculty of Medicine, 0805-7680; 543nb_NO
dc.relation.haspartMolmen-Hansen, HE; Stolen, T; Tjonna, AE; Aamot, IL; Schjerve-Ekeberg, I; Aunet-Tyldum, G; Wisloff, U; Ingul, CB; Stoylen, A. High intensity aerobic interval training reduces blood pressure and improves myocardial function in hypertensive patients.. . 19(2): 151-160, 2012. <a href='http://dx.doi.org/10.1177/1741826711400512'>10.1177/1741826711400512</a>.nb_NO
dc.relation.haspartMolmen-Hansen, HE; Aamot, IL; Wisloff, U; Stoylen, A; Ingul, CB. Aerobic interval training compensates age related decline in cardiac function. Scandinavian Cardiovascular Journal. (ISSN 1401-7431). 46(3): 163-171, 2012. <a href='http://dx.doi.org/10.3109/14017431.2012.660192'>10.3109/14017431.2012.660192</a>.nb_NO
dc.relation.haspartStøbakk, PK; Hatle, H; Molmen-Hansen, HE; Brønstad, E; Tjønna, AE; Steinshamn, S; Skogvoll, E; Wisløff, U; Ingul, CB; Rognmo, Ø. Effect of high and moderate frequency aerobic interval training on the oxygen transport chain<em><em>.</em></em>. .nb_NO
dc.titleCardiovascular effects of high intensity aerobic interval training in hypertensive patients, healthy aged and young personsnb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det medisinske fakultet, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikknb_NO
dc.description.degreePhD i medisinsk teknologinb_NO
dc.description.degreePhD in Medical Technologyen_GB


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel