Show simple item record

dc.contributor.advisorJynge, Pernb_NO
dc.contributor.authorNordhøy, Wibekenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:23:25Z
dc.date.available2014-12-19T14:23:25Z
dc.date.created2004-12-17nb_NO
dc.date.issued2004nb_NO
dc.identifier125146nb_NO
dc.identifier.isbn82-471-6548-1nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/264644
dc.description.abstractNy kunnskap om billeddannelse av hjertet ved magnetisk resonans (MR) fremkommer i sivilingeniør Wibeke Nordhøys doktoravhandling ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Denne kunnskapen vil ha stor betydning for hvordan man kan finne fram til noninvasive undersøkelser, dvs. uten fysiske inngrep, av hjertemuskelens levedyktighet hos pasienter med tilstopninger i kransarterier (iskemisk hjertesykdom). Mangan som kontrastmiddel og markør for levedyktighet (viabilitet) Arbeidet har gitt ny kunnskap om mangan som intracellulær kontrastgiver og om vannutveksling i hjertemuskelen. Manganforbindelser har et stort potensial som kontrastmidler for MR av hjertet. I dyreforsøk har Nordhøy vist hvordan det magnetiske sporstoffet mangan tas opp i hjerteceller via fysiologiske ionekanaler, og hvordan det øker kontrasten i MR-bilder ved å «lyse opp hjertecellene innenfra». Hun har også gitt viktige bidrag til forståelsen av hvordan man med MR kan skille mellom vann inne i og utenfor hjertecellene. I sum betyr dette at man har kommet et skritt videre mot at MR av hjertet vil gi gradert informasjon om nettopp hjertecellenes tilstand. Avhandlingen representerer derfor et viktig norsk bidrag til den internasjonale forskning innen molekylær billeddannelse. Avhandlingen Avhandlingen har tittelen «Manganese and the heart: Intracellular MR relaxation and water exchange across the cardiac cell membrane / Mangan og hjertet: Intracellulær MR relaksasjon og vannutveksling over cellemembranen i hjertet.» Avhandlingen er blitt til innenfor et tverrfaglig samarbeid mellom biofysiker, fysiologer og kjemikere med professor Per Jynge, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU, som hovedveileder og professor Jostein Krane, Kjemisk institutt, NTNU, som medveileder. Arbeidet har vært initiert via Norges forskningsråds strategiske universitetsprogram for medisinsk teknologi (SUP-I) i Trondheim. Det er finansiert av Norges forskningsråd, Det medisinske fakultet (NTNU) og Amersham Health.nb_NO
dc.languageengnb_NO
dc.publisherDet medisinske fakultetnb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2004:159nb_NO
dc.relation.haspartNordhøy, Wibeke; Anthonsen, Henrik W; Bruvold, Morten; Jynge, Per; Krane, Jostein; Brurok, Heidi. Manganese as intracellular contrast agents: proton relaxation and calcium interactions in rat myocardium. NMR in biomedicine. 16: 82-95, 2003.nb_NO
dc.relation.haspartNordhøy, Wibeke; Anthonsen, Henrik W; Bruvold, Morten; Brurok, Heidi; Skarra, Sissel; Krane, Jostein; Jynge, Per. Intracellular manganese ions provide strong T1 relaxation in rat myocardium. MRM. 52: 506-514, 2004.nb_NO
dc.relation.haspartBruvold, Morten; Nordhøy, Wibeke; Anthonsen, Henrik W; Brurok, Heidi; Jynge, Per. Manganese-calcium interactions with contrast media for cardiac MRI: a study of manganese chloride supplemented with calcium gluconate in isolated guinea pig hearts. Investigative radiology, 2005.nb_NO
dc.subjectPhysiologyen_GB
dc.subjectManganeseen_GB
dc.subjecthearten_GB
dc.subjectmagnetic resonanceen_GB
dc.subjectrelaxographyen_GB
dc.subjectwater exchangeen_GB
dc.subjectcontrast agentsen_GB
dc.subjectMEDICINE: Physiology and pharmacology: Physiologyen_GB
dc.titleManganese and the Heart: Intracellular MR Relaxation and water exchange across the cardiac cell membranenb_NO
dc.title.alternativeMangan og hjertet: Intracellulær MR relaksasjon og vannutveksling over cellemembranen i hjertetnb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.source.pagenumber175nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det medisinske fakultet, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikknb_NO
dc.description.degreePhD i medisinsk teknologinb_NO
dc.description.degreePhD in Medical Technologyen_GB


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record