Show simple item record

dc.contributor.advisorCarla Dahl-Jørgensen
dc.contributor.authorSofia Chantelle Ibrahim
dc.date.accessioned2020-03-05T15:00:17Z
dc.date.available2020-03-05T15:00:17Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2645596
dc.description.abstractSAMMENDRAG Hensikten med denne avhandlinger er å se nærmere på hvorfor enkelte jenter velger å ta de utradisjonelle mannsdominerte yrkesfag (elektrofag og teknikk og industriell produksjon) ved den norske videregående skole. Formålet med denne oppgaven har vært; å prøve å få en forklaring eller en slags forståelse på hva som påvirker eller virker inn på at noen jenter tar slike valg. Å prøve å forstå erfaringer den enkelte informant har gjort seg opp om forventninger, forutsetninger, muligheter og opplevde begrensinger i forhold til eget yrkesfagsvalg har vært i fokus. Jeg vil forsøke her å presentere enkelte eksempler på hvordan noen jenter gjør som de gjør. Det har vært viktig å forstå jenten på sine egne premisser. Derfor har det vært viktig å ta hensyn til hvordan de selv velger å fremstille, fortelle og forklare sine egne refleksjoner rundt egne valg knyttet til utdanningsløp. Sentral har det vært at den enkeltes informants stemme kommer så tydelig frem som mulig. Det er informantenes egne fortellinger som vil bære det empiriske materialet. Jeg vil begrunne mitt valg av å gjennomføre oppgavens konstruksjon på denne måten, da jeg syns det er mest nyttig og hensiktsmessig å forstyrre dataen så lite som mulig. I tillegg til dette vil de utfordringer og opplevelser komme til uttrykk gjennom samtalen, slik at fokuset blir rettet mot informantens forhold. På et slikt vis ønsker jeg å ivareta historiene, samtale og fortellingene slik de ble fortalt til meg. Ved å undersøke hvordan kjønn kommer til uttrykk, ønsker jeg belyse fenomenet ved å bruke kjønn, språk og hvordan minoritets/majoritets-aspektet utspiller seg i valg av utradisjonelle mannsdominerte studier og yrker. De teoretiske perspektivene vil være med på å vise om det finnes ulike markører som sammenfaller med informantenes erfaringer og opplevelser som fremkommer gjennom det innsamlede empiriske materialet i denne avhandlingen. Ved å se på ulike former for kommunikasjon, kjønning og selvforståelse, vil jeg her se på om det finnes likheter og forskjeller som fremkommer kategorisk, og som kan klassifiseres som mulige årsaksforklaringer på hvorfor enkelte jenter velger utradisjonelle yrker, og tar annerledes studievalg.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleÅ velge annerledes: En antropologisk studie av jenter i mannsdominerte studier og yrker.
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record