Show simple item record

dc.contributor.authorPersson, Rolf Jonas
dc.date.accessioned2020-03-04T12:08:28Z
dc.date.available2020-03-04T12:08:28Z
dc.date.created2016-03-15T07:57:20Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationUNIPED. 2016, 39 (1), 37-46.nb_NO
dc.identifier.issn1893-8981
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2645218
dc.description.abstractVilka attityder till och föreställningar studenter har om lärande kan påverka deras sätt att studera ett ämne, något som studeras i ökande grad inom forskningen. En studie har genomförts för att se vilka förändringar i attityder gentemot fysik som sker under det första studieåret i civilingenjörsutbildningen i fysik vid Norges Tekniske og Naturvitenskaplige Universitet (NTNU). För ändamålet har The Colorado Learning Attitudes about Science Survey (CLASS) använts. Resultatet visar på en minskning av de expert-liknande attityderna och föreställningarna under det första årets studier. En minskning som går emot trender för «Physics Majors». Dock är minskningen större hos kvinnor än hos män, vilket indikerar ett underliggande könsberoende problem.nb_NO
dc.language.isoswenb_NO
dc.publisherUniversitetsforlagetnb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleÄndringar i attityder och föreställningar hos första års-studenter i civilingenjörsutbildningen i fysik och matematik vid NTNUnb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber37-46nb_NO
dc.source.volume39nb_NO
dc.source.journalUNIPEDnb_NO
dc.source.issue1nb_NO
dc.identifier.doi10.18261/issn.1893-8981-2016-01-04
dc.identifier.cristin1344603
dc.description.localcodeThis article is downloaded from www.idunn.no. © 2016 Author(s). This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons CC-BY 4.0 License (http://creativecommons.org /licenses/by/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially, provided the original work is properly cited and states its license.nb_NO
cristin.unitcode194,67,80,0
cristin.unitnameInstitutt for lærerutdanning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal