Show simple item record

dc.contributor.authorØglænd, Bjørnnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:22:43Z
dc.date.available2014-12-19T14:22:43Z
dc.date.created2011-09-12nb_NO
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier440103nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/264450
dc.description.abstractKropps-størrelse, blodtrykk og pubertetsutvikling i tidlig pubertet hos barn fødtetter svangerskap hvor mor hadde preeklampsi (svangerskapsforgiftning). Sammendrag:Preeklampsi ( svangerskapsforgiftning) er en tilstand som oppstår i svangerskapet hvor mor får høyt blodtrykkog proteiner i urinen. Det antas at tilstanden oppstår på grunn av en svikt i morkaken- der barnet er utsatt formindre næringstilførsel enn normalt. Tilstanden oppstår i om lag 5% av alle svangerskap og er forbundet medhelserisiko for både mor og barn. I ”Ungdomsstudien” ( www.ungdomsstudien.no) ble barn og mødre hvor svangerskapet var komplisert medpreeklampsi invitert til å delta i en oppfølgingsstudie ved 11-13 års alder. I tillegg ble lagrede blodprøver tatt vedfødselen fra barna analysert. Samme undersøkelsene ble gjort hos en gruppe barn og deres mødre med normalesvangerskap. I blodprøver tatt ved fødsel fra barn født etter svangerskap med preeklampsi fant man at hormonet Adiponectinvar høyere sammenliknet med barn født etter normale svangerskap dersom barna var født lett prematurt. Det kanvære at hormonet er med på å optimalisere vekst hos barn som er utsatt for svikt i næringstilførsel vedpreeklampsi i fosterlivet. Ved 11-12 års alder hadde jenter født etter svangerskap med preeklampsi større kroppsstørrelse (BMI, livvidde)enn jenter født etter normale svangerskap. Denne effekten ble kun sett der mor var overvektig. Funnene tyder påat døtre til overvektige kvinner kan ha en spesielt høy risiko for overvekt dersom de er utsatt for et svangerskapmed preeklampsi. Barn født etter svangerskap med preeklampsi hadde også høyere blodtrykk ved 11-12 årsalder. Det kan være at det høyere blodtrykket hadde sammenheng med familiær tendens til høyere blodtrykk merenn at barna var utsatt for preeklampsi i fosterlivet. Når jenter starter pubertetsutvikling vil de fleste få brystutvikling og økt behåring om lag samtidig. Jenter fødtetter svangerskap med preeklampsi hadde en økt tendens til å starte puberteten med økt behåring, og mindretendens til å starte puberteten med brystutvikling.nb_NO
dc.languageengnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2010:236nb_NO
dc.titleAnthropometry, blood pressure and reproductive development in adolescence of offspring of mothers who had preeclampsia in pregnancynb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinnb_NO
dc.description.degreeDr.philos.nb_NO
dc.description.degreeDr.philos.en_GB


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record