Show simple item record

dc.contributor.authorBratberg, Grete Helennb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:22:23Z
dc.date.available2014-12-19T14:22:23Z
dc.date.created2007-10-25nb_NO
dc.date.issued2007nb_NO
dc.identifier122846nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-471-3490-0nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/264372
dc.description.abstractBackground: The timing of pubertal milestones influences the tempo and progression of growth and maturation, which in turn have consequences for boys’ and girls’ body size, shape and composition. Early sexual maturation has been associated with overweight and a shorter adult stature. The biological mechanisms underlying these associations are not clear, but since adipose children tend to mature earlier than leaner children, subsequent changes in height and weight could be attributed to nutrition in childhood rather than to early sexual maturation. The rapid bodily changes and the timing of these changes may also have an impact on boys’ and girls’ self-concepts, their social functioning, roles and behaviours. Early maturation is considered a risk factor for early initiation and advancement in use of alcohol and tobacco in adolescence, but is not clear if these differences persist over time. It has also been unclear whether adolescents’ perceptions of their own pubertal timing play an important role for how they actually act. Most studies concerned with pubertal timing as antecedent to risk or resilience, have been conducted on girls. The main aims of this thesis are: • To estimate the prevalence of advanced (risky) alcohol drinking and cigarette smoking in late adolescence related to the timing of sexual maturation and gender (Paper I and II). • To investigate whether the timing of sexual maturation in both genders, independently or in concert with early central adiposity, affects final height (Paper IV) or the prevalence of overweight (Paper III) as assessed in late adolescence. Material and method: To address these questions we used data from the Young HUNT 1 study (1995-1997) (Paper I,II,III,IV), and the Young HUNT 2 study carried out about four years later (Paper I, III, IV), in addition to data from the Medical Birth Registry of Norway and the adult part of the HUNT 2 study (Paper IV). A total of 9097 students (92%) from all middle and high schools in Nord-Trøndelag county participated in the Young HUNT 1 study and 8950 students completed the questionnaire. Among those, 2399 boys and girls were followed from early (baseline) to late adolescence (follow-up). Both the baseline and follow-up study included questionnaire data and physical examinations of height, weight, and waist and hip circumference. Age at menarche (AAM), the Pubertal Developmental Scale (PDS) and perceived pubertal timing were used to classify the timing of sexual maturation (SM timing). Baseline waist circumference was used to classify central adiposity (Paper III and IV), and body mass index (BMI) was used to classify overweight. Descriptive statistics as well as multivariate logistic regression modelling (Paper I, II and III) and general linear modelling (Paper III and IV) were applied to study the associations between exposures and outcomes. Results: Girls, who had matured early (OR 1.7, CI 1.2-2.4) or late (OR, 1.5, CI 1.1-2.2) were both more likely to report advanced drinking in late adolescence, compared to on time matured counterparts. Late matured boys were less likely (OR 0.5, CI 0.3-0.8) to engage in advanced drinking. Daily smoking was also more common among girls who had matured early (OR 1.5, CI 1.1-2.2), than among girls who were on time (Paper I). Boys and girls who perceived themselves as early matured were more likely to report risky drinking than those who perceived themselves as being on time, both in middle school and high school. A nearly identical pattern was found for smoking (Paper II). Early sexual maturation in girls, but not in boys, was associated with overweight. This association, however, was restricted to girls with high waist circumference (>median) at baseline (OR, 2.7, CI 1.5-4.9). Early matured boys and girls with high waist were on average 5.7 cm and 3.6 cm taller than early maturing boys and girls with low waist circumference. Height was lowest in early matured boys (176.6 cm) and girls (163.8 cm) with a lean body composition at baseline. Height gain during follow-up was closely related to SM timing, but independent of central adiposity. Differences in height and weight related to central adiposity were more pronounced among those who matured early, compared to those who were intermediate or late matured (Paper III and IV). Conclusions: • Early (or rapid) maturation in girls constitutes a risk factor for advanced alcohol drinking and cigarette smoking not only in early adolescence, but also in late adolescence. • Perceptions of being earlier matured than same aged peers may increase the risk of alcohol drinking and cigarette smoking, especially in combination with high pubertal status. • The combination of early age at menarche and central adiposity increases girls’ likelihood of being overweight in late adolescence. • The combination of early sexual maturation and leanness yields short adult stature.nb_NO
dc.description.abstractTidlig eller sein pubertet – beskyttelse eller risiko? Epidemiologiske studier med fokus på vekst, overvekt og helserelatert atferd fra UNG-HUNT, Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) Bakgrunn: De hurtige forandringene i puberteten, og spesielt timingen av disse, har innvirkning på kroppens størrelse og fasong, og på de unges selvbilde, sosiale roller og atferd. Tidlig pubertet blant jenter har vært forbundet med lav voksen høyde (slutthøyde) og overvekt. De underliggende årsaker er uklare, men siden overvektige barn har en tendens til å utvikle seg tidligere enn normalvektige, kan høyde- og vektforskjeller være uttrykk for vekstavvik allerede tidlig i livet. Noen forskere mener allikevel at det å begynne å menstruere tidlig utgjør en forskjell. Tidlig pubertet øker også risikoen for tidlig og mer avansert bruk av alkohol og tobakk, men det har vært uklart om denne risikoen avtar med økende alder. Det har også vært uklart hvorvidt det å selv oppfatte seg som relativt tidlig eller sein, har betydning for røyke- og drikkevanene i tenårene. De fleste studier innefor dette fagfeltet er gjennomført på jenter. Formål: Å studere forskjeller i alkohol- og røykevaner knyttet til pubertetens timing blant gutter og jenter, som tverrsnitt (Paper II) og over tid (Paper I), og for begge kjønn undersøke om pubertetens timing, i seg selv eller i kombinasjon med tidlig sentral fedme, har betydning for slutthøyde (Paper IV) og/eller overvekt (Paper III) i ung voksen alder. Materiale og metode: For å undersøke dette ble data fra ungdomsdelen (UNG-HUNT 1) av Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (1995-97) brukt og kombinert med data fra Medisinsk Fødselsregister, foreldredata fra HUNT 2 (1995-97) og fra oppfølgingsstudien UNG-HUNT 2 (2000-2001). Totalt 9097 (92%) elever fra alle ungdoms-og videregående skoler i Nord-Trøndelag fylke deltok i UNG-HUNT 1 (T1), hvorav 8950 fylte ut spørreskjemaet. Av disse deltok 2399 ungdommer på nytt ca fire år seinere (T2). Ved begge undersøkelsene fylte ungdommene ut spørreskjema og fikk målt høyde, vekt og midje- og hofteomkrets. Menstruasjonsalder, pubertetsstatus (PDS) og selvoppfattet pubertal timing (Paper II) ved T1 ble brukt for å klassifisere deltagerne som tidlige eller seine i forhold til andre jevnaldrende. For å måle sentral fedme (T1) og overvekt (T2) ble henholdsvis midjeomkretsen (>median= høy) og kroppsmasseindeks (tilsvarende BMI ≥ 25 kg/m²) etter alder og kjønn brukt. Resultater: Mot slutten av tenårene rapporterte jenter som var tidlig (OR 1.7, CI 1.2-2.4) eller seint fysisk utviklet (OR, 1.5 CI 1.1-1.2) mer risikofylt bruk av alkohol enn andre jevnaldrende jenter, mens det blant guttene var de som var seint utviklet som drakk minst alkohol. Røyking var generelt mer vanlig blant jenter, og mest vanlig blant tidlig utviklede jenter. Som unge voksne oppga halvparten av disse at de røykte av og til eller daglig. Hos begge kjønn var det å selv oppfatte seg som relativt tidlig fysisk utviklet assosiert med mer helserelatert risikoatferd både i ungdomsskolen og i videregående. Tidlig menstruasjon (< 12.5 år) var forbundet med overvekt hos jenter, men bare blant de som ved T1 hadde midjeomkrets over median (OR 2.7, CI 1.5-4.9). Som unge voksne var tidlig fysisk modne gutter og jenter med høy midjeomkrets ved T1 i gjennomsnitt 5,7 cm (gutter) og 3,6 cm (jenter) høyere, enn tidlig modne gutter og jenter med lav midjeomkrets (≤ median). Forskjellene i høyde (begge kjønn) og overvekt (jenter) knyttet til sentral fedme ved T1, var mer uttalt blant de som var tidlig modne enn blant de som var ”on-time” eller seinere fysisk moden. Konklusjoner: Tidlig fysisk modning er forbundet med mer risikofylt alkoholbruk og røyking ikke bare tidlig i tenårene, men også opp mot ung voksen alder. Kombinasjonen av tidlig modning og tidlig sentral fedme hos jenter øker sannsynligheten for overvekt i ung voksen alder. Denne kombinasjonen er hos begge kjønn forbundet med normal slutthøyde.nb_NO
dc.languageengnb_NO
dc.publisherDet medisinske fakultetnb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2007:159nb_NO
dc.relation.haspartBratberg, Grete Helen; Nilsen, Tom Ivar Lund; Holmen, Turid Lingaas; Vatten, Lars Johan. Sexual maturation in early adolescence and alcohol drinking and cigarette smoking in late adolescence: a prospective study of 2,129 Norwegian girls and boys. European Journal of Pediatrics. 164: 621-625, 2005.nb_NO
dc.relation.haspartBratberg, Grete Helen; Nilsen, Tom Ivar Lund; Holmen, Turid Lingaas; Vatten, Lars Johan. Perceived pubertal timing, pubertal status and the prevalence of alcohol drinking and cigarette smoking in early and late adolescence: a population based study of 8950 Norwegian boys and girls. Acta Paediatrica. 96(2): 292-295, 2007.nb_NO
dc.relation.haspartBratberg, Grete Helen; Nilsen, Tom Ivar Lund; Holmen, Turid Lingaas; Vatten, Lars Johan. Early sexual maturation, central adiposity and subsequent overweight in late adolescence. A four-year follow-up of 1605 adolescent Norwegian boys and girls: the Young HUNT study. BMC Public Health. 7: 54, 2007.nb_NO
dc.relation.haspartBratberg, Grete Helen; Nilsen, Tom Ivar Lund; Holmen, Turid Lingaas; Vatten, Lars Johan. Combined influence of early sexual maturation and central adiposity on subsequent stature. A four-year follow-up of 1,605 Norwegian boys and girls: the Young-HUNT study. European Journal of Pediatrics. 165(11): 787-793, 2006.nb_NO
dc.titlePubertal timing – antecedent to risk or resilience?: Epidemiological studies on growth, maturation and health risk behaviours; The Young HUNT study, Nord-Trøndelag, Norwaynb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinnb_NO
dc.description.degreePhD i samfunnsmedisinnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record