Show simple item record

dc.contributor.advisorGrytbakk, Anne
dc.contributor.authorOddøy, Sandra Marielle
dc.date.accessioned2020-02-12T15:00:13Z
dc.date.available2020-02-12T15:00:13Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2641392
dc.description.abstractDenne oppgaven tar utgangspunkt i temaet bekymringsfull og skadelig seksuell atferd. Problemstillingen” Kan vi forebygge SSA ved at barn og unge får mer kunnskap om sunn seksualitet, grenser og lovverket? For å presisere valgt problemstilling, har jeg formulert følgende tre hypoteser, eller underproblemstillinger: A: Mange i hjelpeapparatet har for liten kunnskap til å kunne skille mellom aldersadekvat seksuell atferd og bekymringsfull/skadelig seksuell atferd. B: Det tverrfaglige samarbeidet om SSA byr på en del utfordringer. C: Tilbudet av seksualundervisningen er for dårlig og temaet seksualitet utfordrer oss på et personlig plan. Rapporten og forskning som er gjort på feltet viser at det er forbedringspotensial i forhold til kunnskap om å klare å skille mellom aldersadekvat og selv om deltakerne i studiene har deltatt på kurs. Det fremkommer utfordringer knyttet til det tverrfaglige samarbeidet. De ulike aktørene har for liten kunnskap til hverandres mandat og hvordan det jobbes innad i hver virksomhet. Tilbudet av seksualundervisning er for dårlig, dette sier både barn og unge selv, men også kunnskapsdepartementet. Det har kommet ulike tiltak som skal gi barn og unge flere plattformer for å si i fra om ugreie ting, men personlige utfordring knyttet til det å snakke om seksualitet gjør det ikke enklere å gi barn og unge den hjelpen de har krav på.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleViktigheten med å kunne snakke åpent om seksualitetens positive og negative sider
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record