Show simple item record

dc.contributor.advisorHusby, Inger S. D.
dc.contributor.authorNystuen, Thea
dc.date.accessioned2020-02-12T15:00:11Z
dc.date.available2020-02-12T15:00:11Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2641390
dc.description.abstractHensikten med denne bacheloroppgaven er å se nærmere på hvordan miljøterapeutisk arbeid i skolen er med på å forebygge mot rus blant elevene. Oppgaven bygger på en litteraturstudie som metode samt relevant teori, der jeg tar for meg følgende problemstilling: «Hvordan kan en barnevernspedagog bidra miljøterapeutisk til rusforebyggende arbeid i skolen blant barn og unge?». Videre drøfter jeg forebyggende arbeid opp mot rus og rusmidler gjennom et barnevernsfaglig perspektiv. Et forebyggende arbeid kan deles inn i primær-, sekundær- og tertiærforebygging. Primærforebyggende arbeid skal nå ut til alle barn og unge og det skal hindre at problemer oppstår i deres miljø. Dette kan forstås som et forebyggende arbeid som ikke retter seg mot enkeltindivider, men heller en større helhet. Sekundærforebyggende arbeid skal rettes mot utsatte grupper der risikofaktorer og problemer identifiseres tidlig slik at de ikke utvikles. Tertiærforebyggende arbeid kan være et hjelpetiltak som blir sett på som behandling. Denne typen forebygging skal bidra til å redusere problemene som kan oppstå etter at det allerede har oppstått et problem. Gjennom den barnevernsfaglige yrkeskompetansen skal en barnevernspedagog blant annet være i stand til å begynne et forebyggende arbeid basert på utviklingsbetingelser som kan øke utsatte barn og unges opplevelse av mestring og tilhørighet gjennom å iverksette tiltak. Dette krever god vurderingsevne og kunnskap om barn og unges psykiske-, fysiske og sosiale utvikling.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleRusforebyggende arbeid i skolen sett fra et barnevernsfaglig perspektiv
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record