Show simple item record

dc.contributor.authorLøchen, Dag Arntzennb_NO
dc.contributor.authorSelasky, Mark Stefan G. Snb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:21:28Z
dc.date.available2014-12-19T14:21:28Z
dc.date.created2011-08-30nb_NO
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier437830nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/264080
dc.description.abstract«Cognitive behavioral therapy» (CBT-I) er en ikke medikamentell behandlingsform som har vist å ha like god, om ikke bedre effekt enn medikamentell behandling. Dette i følge en metaanalyse av Smith publisert i 2002, der pasientene hadde primær insomni.Behandlingen har også i de senere årene blitt utprøvd på pasienter med komorbide psykiske og somatiske lidelser. Denne studien ser på effekten av CBT-I for pasienter med insomni og psykiske lidelser. Langtidseffekten av sovemedikamenter er omdiskutert,men allikevel det ofte det eneste behandlingstilbudet pasienter med psykiske lidelser har for sine søvnproblemer. Vi ønsket derfor å se nærmere på CBT-I som et alternativ for disse pasientene. Vi stilte tre viktige spørsmål. For det første, hvilken effekt kan vi forvente av CBT-I hos de med psykiske lidelser? For det andre, er det funnet effekt også på de psykiske symptomene og dagtidfungeringen? Og fordet tredje, hvor lett lar CBT-I behandlingen seg integrere med dagliglivet på en psykiatrisk sengepost? For å finne svar på de to første spørsmålene valgte vi både å gjennomføre et systematisk litteratursøk, og en pilot kasusstudie. Kasusstudien gav oss også viktige kliniske erfaringer slik at vi kunne besvare det tredje spørsmålet vårt. Resultatene er presenteres hver for seg i en «oversiktsartikkel» og en «kasusstudie». Litteratursøket viste lovende resultater for CBT-I behandlingen av pasienter med insomni og psykiske lidelser. Median effektstørrelse for ISI, WASO, PSQIog ISI var store. Median effektstørrelse for søvnkontinuitetsvariablene WASO og SOL var totalt noe lavere enn hos pasienter med primær insomni, men høyere enn effektstørrelsene ved medikamentell behandling. Av de studiene som hadde med mål på psykiske symptomer viste de fleste signifikant bedring av både PTSD symptomer, depresjon og angst.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det medisinske fakultet, Institutt for nevromedisinnb_NO
dc.titleInsomni ved psykiske lidelser: Kan kognitiv adferdsterapi for insomni være et godt alternativtil hypnotika?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det medisinske fakultet, Institutt for nevromedisinnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record