Show simple item record

dc.contributor.authorFoss, Olav A.nb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:21:12Z
dc.date.available2014-12-19T14:21:12Z
dc.date.created2008-04-22nb_NO
dc.date.issued2008nb_NO
dc.identifier124172nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-471-7281-0nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/263996
dc.description.abstractThe Rotation Ratios Method En metode for beskrivelse av endret romlig bekkeninnstilling svedsekvensielle røntgenopptak av samme bekken Sammendraget: Sekvensielle røntgenopptak av ett og samme bekken blir rutinemessig brukt bl.a. innen ortopedisk kirurgi. Ofte sammenliknes korresponderende røntgenmål for å vurdere sykdomsutvikling eller vurdere effekten av en behandling. Tre-dimensjonale objekt blir transformert til to-dimensjonale bilder ved røntgenopptak. Både den romlige innstillingen av objektet og fokusering av røntgenrøret i forhold til objektet påvirker avbildingen. Endringer i disse innstillingene kan derfor påvirke aktuelle røntgenmål og representere en feilkilde når korresponderende røntgenmål sammenliknes. I en serie av fire arbeid presenteres utviklingen av en målemetode som beskriver endringer i bekkeninnstilling om to akser, basert på standard frontale (AP) bekkenopptak. To parametre som beskriver endring i bekkeninnstilling eller endring i røntgenfokusering ble validert ved bruk av definerte røntgenopptak av et bekkenfantom. Et dataprogram for simulering av røntgenopptak av rigide objekt ble utviklet og validert. Dette programmet representerer et virtuelt røntgenlaboratorium der objektorientering, røntgenfokusering, mm. kan endres. Dette dataprogrammet ble brukt til simulering av 4653 røntgenbilder av 141 utvalgte bekken, representerende en normalpopulasjon. Simulerte røntgenmål fra disse bildene ble brukt i utviklingen av et formelapparat for klinisk bruk. Korreksjonsfaktorer for kjønn og bekkenstørrelse ble innarbeidet. Metoden, som er en algoritme inkluderende både manuelle og matematiske prosedyrer ble validert. Først ble de manuelle delene validert enkeltvis før en samlet validering ble gjort der en sammenliknet 1020 beregnede bekkenrotasjoner mot korresponderende reelle. Metoden synes å ha god nok nøyaktighet for klinisk bruk.nb_NO
dc.languageengnb_NO
dc.publisherDet medisinske fakultetnb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2008:66nb_NO
dc.relation.haspartFoss, O. A; Klaksvik, J; Benum, P; Anda, S. Pelvic Rotations: A Pelvic Phantom Study. Acta Radiologica. 48(6): 650-657, 2007.nb_NO
dc.relation.haspartFoss, O. A; Klaksvik, J; Benum, P; Anda, S. The Rotation Ratios Method: A Method to Describe Altered Pelvic Orientation in Sequential Radiographs. Acta Radiologica. 48(9): 1011-1019, 2007.nb_NO
dc.relation.haspartFoss, O. A; Klaksvik, J; Benum, P; Anda, S. Validation of the Rotation Ratios Method. Acta Radiologica. 48(6): 658-664, 2007.nb_NO
dc.titleThe Rotation Ratios Method - A Method to describe altered spatial orientation in sequential radiographs from one pelvisnb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det medisinske fakultet, Institutt for nevromedisinnb_NO
dc.description.degreedr.med.nb_NO
dc.description.degreedr.med.en_GB


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record