Show simple item record

dc.contributor.authorNisamjan, Natalie
dc.contributor.authorNordtømme, Tina Floridon
dc.contributor.authorSøderstrøm, Sylvia
dc.date.accessioned2020-02-05T08:17:06Z
dc.date.available2020-02-05T08:17:06Z
dc.date.created2017-11-01T14:02:48Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationFysioterapeuten. 2017, 84 (9), 50-55.nb_NO
dc.identifier.issn0016-3384
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2639683
dc.description.abstractBakgrunn: Årlig utsettes mange barn og under for traumatiske hendelser. Slike hendelser kan ha store innvirkninger på deres liv og kan føre til at de utvikler somatisk sykdom og emosjonelle, kognitive og atferdsmessige vansker. Hensikt: Studiens hensikt er å bidra med kunnskap om hvilke kroppslige uttrykk fysioterapeuter bør være ekstra oppmerksomme på i møte med barn og unge. Design: Studien er en pilotstudie med en kvalitativ tilnærming. Materiale: Datamaterialet består av transkribert intervjutekst fra intervjuer med tre fagpersoner med lang erfaring fra arbeid med barn og unge som har opplevd traumatiske hendelser. Metode: Datainnsamlingsmetoden er individuelle semistrukturerte kvalitative intervjuer, analysert etter Malteruds systematiserte tekstkondensering. Funn: Hovedfunnene belyser hvordan barn som har opplevd traumatiske hendelser , kan viser et vidt spekter av kroppslige uttrykk, gjennom spenningsmønstre, respirasjon, smerter og redusert kontakt med egen kropp. Konklusjon: Barn som har opplevd traumatiske hendelser, viser et vidt spekter av kroppslige uttrykk. Fysioterapeuters utfordring er å se det enkelte barns kroppslige uttrykk som et uttrykk for den sammenheng barnet lever i, og dermed bidra med kunnskap som kan avdekke om et barn lever under forhold som oppleves som overveldende og kan sette varige spor.nb_NO
dc.language.isomisnb_NO
dc.publisherNorsk Fysioterapeutforbundnb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.titleNår overveldende inntrykk gir kroppslige utslag - en kvalitativ pilotstudienb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber50-55nb_NO
dc.source.volume84nb_NO
dc.source.journalFysioterapeutennb_NO
dc.source.issue9nb_NO
dc.identifier.cristin1509829
dc.description.localcodeÅpen tilgang. Publiseres i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0.nb_NO
cristin.unitcode194,65,30,0
cristin.unitnameInstitutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal