Show simple item record

dc.contributor.authorHansen, Kari
dc.contributor.authorHaaland, Grete
dc.contributor.authorVagle, Inger
dc.date.accessioned2020-01-27T10:39:41Z
dc.date.available2020-01-27T10:39:41Z
dc.date.created2019-10-07T12:20:39Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationSkandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling. 2019, 4 (1), 136-173.nb_NO
dc.identifier.issn2464-4153
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2638021
dc.description.abstractArtikkelen handler om endringsprosessen i utforming av ny struktur i yrkesopplæringen og på hvilken måte fagmiljøene og bransjene, gjennom de faglige rådene, har innflytelse på endringene i struktur som gjøres i norsk yrkesopplæring. Beslutningsprosessen ses i lys av ILO-konvensjonen av 1975, som forplikter statene til at fagmiljøene og bransjene skal ha stor innflytelse på yrkesopplæringens innhold og struktur. Konvensjonen forplikter medlemsstatene til utforming av politikk, retningslinjer og tiltak i yrkesopplæringen i samarbeid med fagmiljøene og bransjene. Begrunnelse for studien er funn fra tidligere forskning og vår erfaring med at aktørene i yrkesopplæringen ikke systematisk er involvert i endringsprosessene. Vi ønsker å studere hvordan prosessen med strukturendringene foregår og hva som påvirker prosessen fram mot endelig struktur. Metoder i forskningsarbeidet er analyse av tidligere forskning og dokumenter som ligger til grunn for, og inngår i, den formelle endringsprosessen, samt intervjuer med representanter for de nasjonale faglige rådene. Resultatene viser at det er stor forskjell på hvordan fagmiljøene har hatt innflytelse i endringsprosessen og at endringsprosessen ikke har fulgt en forutbestemt prosedyre. Partene, representert ved de faglige rådene, har i ulik grad hatt innflytelse på endringsprosessen. Tendenser viser at nasjonale myndigheter fristiller seg fra et forpliktende trepartssamarbeid i beslutningsprosessene ved flere anledninger.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.publisherOslo and Akershus University College of Applied Sciencesnb_NO
dc.relation.urihttps://journals.hioa.no/index.php/yrke/article/view/3505/3292
dc.titleMakt og innflytelse i prosessen med å endre strukturen i yrkesopplæringennb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000nb_NO
dc.source.pagenumber136-173nb_NO
dc.source.volume4nb_NO
dc.source.journalSkandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utviklingnb_NO
dc.source.issue1nb_NO
dc.identifier.doi10.7577/sjvd.3505
dc.identifier.cristin1734434
dc.description.localcode© 2019 The authors. Open Access etter CC BY-NC-ND-lisensen (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/). DOI: 10.7577/sjvd.3505nb_NO
cristin.unitcode194,67,80,0
cristin.unitnameInstitutt for lærerutdanning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record