Show simple item record

dc.contributor.advisorAasly, Kurt
dc.contributor.advisorEllefmo, Steinar Løve
dc.contributor.advisorKuhn, Alexander
dc.contributor.authorSepulveda, Fabian Schenker
dc.date.accessioned2020-01-25T15:01:13Z
dc.date.available2020-01-25T15:01:13Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2637925
dc.description.abstractLomliforekomsten er en Neoproterozoisk magnetitt-apatitt-mineralisering som befinner seg i Storforshei, der Rana Gruber for tiden driver gruvedrift på jernoksider. Som en del av Rana Grubers ønske om å utvide malmdatabasen vil de at Lomliforekomsten skal bli analysert og karakterisert. Målet for denne oppgaven er derfor å gjennomføre en mineralogisk-, mineralkjemisk- og romlig analyse av forekomsten. Seks borehull fra forekomsten har blitt logget og prøvetatt for å kunne utføre en mineralogisk og mineralkjemisk karakterisering. For den geometriske og kvalimetriske modellering har data blitt tilgjengeliggjort av Rana Gruber. Den mineralogiske og mineralkjemiske karakteriseringen ble utført med petrografisk mikroskop, XRD, XRF, EPMA og automatisk mineralogi (Zeiss Mineralogic). Den geometriske og kvalimetriske modelleringen ble utført med Leapfrog Geo. Bulkprøver ble sendt til BV Minerals for å gjennomgå REE-analyse. Fra den mineralogiske karakteriseringen viser det seg at Lomli består av en relativt homogen bulkmineralogi, hvorav magnetitt, apatitt, kvarts, amfibol (Ferro hornblende) og glimmer er de dominerende mineralene. Karbonater (Fe-dolomitt og kalsitt) og sulfider (jern- og kobberkis) forekommer også, men i mindre og mer varierende grad. Teksturen til mineraliseringen kan beskrives som båndet, hvorav båndene hovedsakelig består av magnetitt og apatitt, med amfibol, kvarts og glimmer som gråbergmineraler. Assossiasjon- og frigjøringsegenskapene har vist seg å være relativt like mellom prøvene, til tross for romlig variasjon, der frigjøring- og assosiasjontrendene er nærmest identiske. Den mineralkjemiske karakteriseringen av magnetitten viser små kvantiteter (mindre enn 0.1 wt.%) av MnO, TiO2, NiO og V2O3. Apatitten har vist seg å være en fluorapatitt. REE analysen av bulkprøvene viser relativt små kvantiteter (rundt 150 ppm) av total REE. Prøvene var anriket i LREE, og utarmet i HREE. En negativ Eu anomali ble oppdaget, en trend som man kan finne i IOA forekomster. Analysen av bulkkjemien viser små mengder (mindre enn 0.5 wt.% gjennomsnitt for oksyder, og mindre enn 100 ppm i gjennomsnitt for V og Ni) for SO3, MnO, TiO2, Cr2O3, V og Ni. Den geometriske og kvalimetriske modellen av Lomliforekomsten viser en relativt lav-gehalt jernmineralisering. Det kreves dermed mer data for å kunne gi en mer representativ karakterisering og estimering av Lomliforekomsten.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleA mineralogical-, mineral chemical- and spatial characterization of the Lomli iron deposit
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record