Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMalterud, Tore
dc.contributor.authorTodoroska, Maja
dc.date.accessioned2019-12-22T15:00:17Z
dc.date.available2019-12-22T15:00:17Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2634378
dc.description.abstractHensikten med denne masteroppgaven var å undersøke hvordan kvalitetssikring for doktorgradsutdanning blir gjennomført. For å besvare dette, var det nødvendig å foreta en analyse av hvordan kvalitet defineres og hva som ligger i begrepet kvalitet for denne typen utdanning. Videre var det relevant å se på hvilke indikatorer som ble brukt for å måle kvalitet og se på datagrunnlaget for slike indikatorer. For dette forskningsspørsmålet ble det brukt kvalitativ metode som ga en mer dyptgående forståelse for denne problemstillingen. Forfatteren av denne oppgaven utførte en dokumentanalyse av institusjonelle dokumenter. Undersøkelsen var en case-studie hvor rammeverket for kvalitetssikring og evalueringsrapporter fra forskjellige doktorgradsprogram ved NTNU ble analysert. I tillegg ble det satt fokus på offisielle rapporter fra regjeringen og forskrifter for kvalitetssikring av høyere utdanning i Norge. Funnene fra undersøkelsen viser at det eksisterende systemet for kvalitetssikring ved NTNU ikke er tilpasset egenskapene til en doktorgradsutdanning. Det er uklart hva kvalitet er og hvordan kvalitet skal evalueres. Dessuten er det opp til fakultetene og instituttene å bestemme hvilke indikatorer de vil bruke og hvordan data skal samles. Denne studien viser derfor at det er nødvendig at det utvikles et system for kvalitetssikring av doktorgradsutdanning som tar hensyn til de spesifikke egenskapene til denne typen utdanning.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleKvalitetssikring av doktorgradsutdanning i Norge
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel