Show simple item record

dc.contributor.advisorVatn, Jørn
dc.contributor.authorEscales Ruf, Sonia
dc.date.accessioned2019-12-20T15:00:18Z
dc.date.available2019-12-20T15:00:18Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2634357
dc.description.abstractDenne oppgaven analyserer planlegging og risikostyring som er tilstede under utstyrsaktiviteter i tørrbrygga på et norsk verft for å vise betydningen av å produsere logistikkbeslutningsmetoder i produksjonsprosessene i skipsbyggingsindustrien for å tildele ressurser og sikre en skikkelig materialstrøm. Den nåværende globale situasjonen øker etterspørselen etter bygging av nye skip. Derfor må verftene øke sin kapasitet og produktivitet for å dekke etterspørselen. Hovedutfordringen for disse verftene er å redusere den samlede produksjonstiden og kostnadene samtidig som den opprettholder sin høye kvalitet og innovasjon. Derfor undersøker denne oppgaven skipbygnings logistikk og Operations Research (OR) teknikker som trengs for å øke produktiviteten i komplekse skipbyggingsprosjekter. Målet er å skape effektiv og effektiv materialflyt fra leverandører til sluttproduktet. Innholdet i denne avhandlingen dekker et teoretisk rammeverk med en beskrivelse og analyse av litteraturen som konsulteres. Den inneholder en litteraturvurdering, med en uttømmende analyse av litteraturen som brukes. Deretter er casestudieforskningen utviklet, med analyse av den utviklede kvantitative modellen og operasjonsforskningsundersøkelsen. Etter det blir resultatene oppnådd gjennom modellen presentert og analysert. Diskusjonene knyttet til litteraturen og simuleringsmodellen er beskrevet i kapitlet om diskusjon. Til slutt presenteres og beskrives konklusjonene og anbefalingene. Resultatene fra undersøkelsen viser tydelig at en 3 dagers maleriaktivitet per uke gir mindre brukstid enn en 2 dagers malingaktivitet per uke i begge fartøyssegmenter. Derfor vil en 3 dagers maleriaktivitet per uke i stedet for 2 dager øke produktiviteten i tørranken, og kunne tildele nye utstyr til andre skip tidligere. Konklusjonen fastslår at det kan verifiseres at riktig anvendelse av operasjonsforskning (OR) beslutningsteknikker over andre metoder forbedrer produktiviteten i tørranken betydelig.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titlePlanlegging og risikostyring i skipsbyggingsprosjekter - En case-studie av et skipsbyggingsfirma i Norge
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record