Show simple item record

dc.contributor.advisorNervik, Bjørn
dc.contributor.authorHaanshuus, Jeppe Lande og Jåstad, Håvard
dc.date.accessioned2019-12-18T15:00:19Z
dc.date.available2019-12-18T15:00:19Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2634020
dc.description.abstractHensikten med denne oppgaven er å beskrive hvordan XXL kan gjenvinne lønnsomhet. Oppgaven er konfidensiell og skal ikke publiseres offentlig. For å beskrive hvordan XXL kan gjenvinne lønnsomhet var vi spesielt interessert i å undersøke hvilke bransje- og bedriftsmessige forhold som lå til grunne for den situasjonen XXL befinner seg i. Videre ønsket vi å analysere XXL sine ressurser og konkurransefortrinn for å se hvilke muligheter som kunne resultere i økt lønnsomhet. I første del av oppgaven introduseres XXL. Her gis det en presentasjon av bedriften og begrunnelse for valg av tema. Dernest presenteres problemstillingen sammen med vår plan for å kunne besvare denne. I del tre tar vi for oss den teorien som ligger til grunne for vår diskusjon. Her legges det vekt på teorier som kan forklare XXL sine bransje- og bedriftsmessige forhold, samt de muligheter som kan gripes. Videre presenteres den valgte metoden. Gjennom casestudie og kvalitative dybdeintervju har gruppen kunnet tilegne seg primærdata og en forståelse for bransjen som ikke lot seg gjøre gjennom en kvantitativ undersøkelse. De viktigste resultatene av casestudien presenteres i del fem. Resultatene deles opp, hvor vi separat presenterer resultatene fra hvert intervju. Fullstendig resultat er transkribert som vedlegg. Den sjette delen av oppgaven tar for seg diskusjonen. Her tar vi for oss en bransjeanalyse. I bransjeanalysen ser vi på konkurransesituasjonen i sportsbransjen og bransjens overordnede lønnsomhetsnivå. Videre diskuteres XXL sin konkurransestrategi, altså hvordan XXL som kjede har valgt å imøtekomme bransjens konkurransesituasjon. Dernest tar vi for oss en intern analyse av XXL sine ressurser. Her har vi valgt å ta for oss det vi mener er XXL sine viktigste ressurser for å kunne drive en lønnsom kjede. Gruppen har også gjennomført en SWOT-analyse, hvor vi ser på XXL sine styrker, svakheter, muligheter og trusler. Dette er både en intern analyse av XXL, samt en ekstern analyse av de muligheter og trusler som XXL står, eller kan komme til å stå ovenfor. I siste del av diskusjonskapittelet, tar gruppen nærmere for seg de tiltak som kan gjøres for at XXL kan gjenvinne lønnsomhet. Her diskuterer vi EMV, altså egne merkevarer, muligheter innenfor netthandel og sortimentstruktur, samt refleksjoner rundt XXL sin prisstrategi. Avslutningsvis kommer konklusjonen, hvor gruppen presenterer sine anbefalinger om hva XXL nå bør gjøre for å gjenvinne lønnsomhet.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan kan XXL gjenvinne lønnsomhet?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record