Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBrubakk, Alfnb_NO
dc.contributor.authorMøllerløkken, Andreasnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:16:36Z
dc.date.available2014-12-19T14:16:36Z
dc.date.created2008-01-30nb_NO
dc.date.issued2008nb_NO
dc.identifier123405nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-471-6101-2nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/263101
dc.description.abstractReduksjon av gassbobler i blodbanen: metoder for å forebygge ugunstige effekter av dekompresjon. Når en dykker returnerer til overflaten etter dykking, kan det dannes gassbobler i kroppen som følge av overmetning av gasser. Slike gassbobler kan igjen føre til trykkfallsyke, men det gjenstår fremdeles å finne alle mekanismene bak denne sammenhengen. Gassbobler er derimot gode indikatorer på risiko for trykkfallsyke, og den gjennomgående arbeidshypotesen i denne avhandlingen har vært at gassbobler i blodbanen er den bakenforliggende årsaken til alvorlig trykkfallsyke. Det å redusere mengden gassbobler vil dermed øke sikkerheten for dykkeren. Avhandlingen består av tre studier som på forskjellige måter forsøker å redusere boblemengden ved trykkreduksjon. Alle arbeidene er gjennomført med bruk av gris som forsøksdyr, og alle dykkene er simulert i trykk-kammer spesielt laget for slike studier. For å måle gassbobler har vi benyttet ultralydavbildning, samt at vi har tatt ut kar for å måle eventuelle funksjonelle endringer i disse i etterkant av dykkene. Den første studien demonstrer en ny metode for å redusere gassbobledannelsen ved dekompresjon. Ved kortvarig å øke trykket under pågående trykkreduksjon kan boblemengden signifikant reduseres, resultatene viser at en modell som tar hensyn til bobledannelse beskriver resultatene bedre enn en tradisjonell modell som bare tar hensyn til overmetningen. I den andre studien har vi for første gang vist at gassbobler i blodbanen kan påvirkes medikamentelt også hos store dyr under dekompresjon fra metning. Ved å gi nitrater umiddelbart før dekompresjonen startet, ble mengden gassbobler signifikant redusert sammenlignet med kontrollene som ikke fikk tilført nitrater. Studien åpner veien for videre studier av biokjemiske prosesser involvert i både dannelsen av og effektene av gassbobler. I den siste studien undersøkte vi om en behandlingsprosedyre for trykkfallsyke til bruk når et trykk-kammer ikke er tilgjengelig ville være effektiv om behandlingstrykket ble redusert fra 190 kPa til 160 kPa med pusting av ren oksygen. Vi viste her at trykket var tilstrekkelig for å fjerne boblene etter dykket, men vi forhindret ikke skader på blodkarene. Kandidat: Andreas Møllerløkken Institutt: Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk Veileder: Professor Alf O. Brubakk Finansieringskilder: Statoil, Norsk Hydro, Phillips Petroleum Company Norway og Petroleumstilsynet gjennom programmet forskning og utvikling innen dykking, kontraktsnr. 4600002328 med Norsk Undervannsintervensjon (NUI). Ovennevnte avhandling er funnet verdig til å forsvares offentlig for graden Philosophia Doctor i medisinsk teknologi Disputas finner sted i Auditoriet, Medisinsk teknisk forskningssenter Tirsdag 15.01.08 , kl. 12.15nb_NO
dc.languageengnb_NO
dc.publisherDet medisinske fakultetnb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2008:13nb_NO
dc.relation.haspartMøllerløkken, Andreas; Gutvik, Christian; Berge, Vegard; Jørgensen, Arve; Løset, Are; Brubakk, Alf. Recompression During Decompression and Effects on Bubble Formation in the Pig. Aviation Space and Environmental Medicine. (ISSN 0095-6562). 78(6): 557-560, 2007.nb_NO
dc.relation.haspartMøllerløkken, Andreas; Berge, Vegard; Jørgensen, Arve; Wisløff, Ulrik; Brubakk, Alf. Effect of a short-acting NO donor on bubble formation from a saturation dive in pigs. Journal of Applied Physiology. 101(6): 1541-5, 2006.nb_NO
dc.relation.haspartMøllerløkken, Andreas; Nossum, Vibeke; Hovin, Wenche; Gennser, Mikael; Brubakk, Alf. Recompression with oxygen to 160 kPa eliminates vascular bubbles, but does not prevent endothelial damage. European Journal of Underwater and Hyperbaric Medicine. (ISSN 1605-9204). 8(1&2): 11-16, 2007.nb_NO
dc.subjectDecompressionen_GB
dc.subjectdecompression modelsen_GB
dc.subjectvascular bubblesen_GB
dc.subjectendotheliumen_GB
dc.subjectnitric oxideen_GB
dc.titleReduction of vascular bubbles: methods to prevent the adverse effects of decompressionnb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.source.pagenumber90nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det medisinske fakultetnb_NO
dc.description.degreePhD i medisinsk teknologinb_NO
dc.description.degreePhD in Medical Technologyen_GB


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel