Show simple item record

dc.contributor.advisorSTOVAS, ALEXEY
dc.contributor.authorNGUYEN, HIEU
dc.date.accessioned2019-11-22T15:00:21Z
dc.date.available2019-11-22T15:00:21Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2630129
dc.description.abstractNår et medium har to forskjellige ikke-ortogonale systemer med vertikale frakturer innebygd i en isotropisk eller en tverrgående isotropi med en vertikal symmetriakse (VTI) -bakgrunn, blir den monoklinisk med et horisontalt symmetriplan (Grechka, Contreras og Tsvankin, 2000). I dette prosjektet blir NMO-hastighets ellipser i forskjellige anisotropiske modeller: VTI, orthorhombic (ORT) og monoklinisk introdusert. I forhold til VTI eller ORT media, monoklinisk medium har ekstra stivhetskoeffisienter som er ansvarlige for rotasjonen av NMO-hastighets-ellipser for P-, S1- og S2-bølger (S1- og S2 er henholdsvis raske og langsomme skjærbølger). NMO-hastighets-ellipser vil bli testet hvis de kan brukes til å oppdage bruddene i reservoaret, for både enkeltlags modell og flerlags modell.
dc.description.abstractWhen a medium has two different non-orthogonal systems of vertical fractures embedded in an isotropic or a transverse isotropy with a vertical symmetry axis (VTI) background, it becomes monoclinic with a horizontal symmetry plane (Grechka, Contreras and Tsvankin, 2000). In this project, the NMO velocity ellipses in different anisotropic models: VTI, orthorhombic (ORT) and monoclinic are introduced. In comparison to the VTI or ORT media, monoclinic medium has additional stiffness coefficients which are responsible for the rotation of the NMO velocity ellipses for P-, S1- and S2-waves (S1- and S2 are fast and slow shear waves respectively). The NMO velocity ellipses will be tested if they can be used to detect the fractures within the reservoir, for both single-layered model and multi-layered model.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleNormal moveout velocity ellipses in fractured media
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record