Show simple item record

dc.contributor.authorRennan, Julie
dc.contributor.authorSkinnes, Mari Nilsen
dc.contributor.authorØsterås, Berit
dc.date.accessioned2019-11-13T10:37:27Z
dc.date.available2019-11-13T10:37:27Z
dc.date.created2015-06-11T10:23:25Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationFysioterapeuten. 2015, 82 (5), 14-18.nb_NO
dc.identifier.issn0016-3384
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2628156
dc.description.abstractHensikt: Å undersøke eventuelle endringer i PainMatcher-verdier hos friske, som mål på toleranse for nociseptive stimuli før, under og etter høyintensiv aerob aktivitet. Design: Single Subject Design (SSD). Materiale: Tolv kvinnelige friske fysioterapistudenter. Ti deltakere fullførte studien. Metode: Tretti minutters høyintensiv løping kontrollert for intensitet (fastsatt på bakgrunn av forhåndstesting) og tid. PainMatcher-verdier ble registrert før, hvert tiende minutt underveis i intervensjonen, samt 15 minutter etter endt intervensjon. Analyse av de 50 PainMatcher-verdiene ble gjort med Huynh-Feldt-korrigert «General Linear Model» (GLM) for repeterte målinger samt Bonferroni-korrigert post hoc-analyse for parvise sammenligninger mellom måletidspunkt. Resultat: Analyser viste signifikant endring av de 50 PainMatcher-verdiene i løpet av intervensjonen; «within-subjects effects» (F (3.989) =5.334, p<0.05) med måling 4 (etter 30 minutter) som signifikant forskjellig (p<0.05) fra alle de andre målingene, bortsett fra måling 3 (etter 20 minutter). Konklusjon: De samlede PainMatcher-verdiene (n=50) viste en signifikant endring i løpet av intervensjonen med høyeste verdier etter 20 og 30 minutter. På individnivå oppnådde ni av ti deltakere en klar økning i PainMatcher-verdier som følge av intervensjonen. Sammenlignet med andre studier tyder dette på at PainMatcher er like følsom for toleranseendringer som andre måleinstrumenter for nociseptive stimuli.nb_NO
dc.description.abstractChanges in pain-tolerance caused by high-intensity aerobic exercise, measured with PainMatcher: a pilot study with 12 healthy womennb_NO
dc.description.abstractEndring i smertetoleranse som følge av høyintensiv aerob aktivitet : en pilotstudienb_NO
dc.language.isomisnb_NO
dc.publisherNorwegian Physiotherapist Associationnb_NO
dc.relation.urihttp://fysioterapeuten.no/Fag-og-vitenskap/Fagartikler/En-pilotstudie-Endring-i-smertetoleranse-som-foelge-av-hoeyintensiv-aerob-aktivitet
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.titleEndring i smertetoleranse som følge av høyintensiv aerob aktivitet : en pilotstudienb_NO
dc.title.alternativeChanges in pain-tolerance caused by high-intensity aerobic exercise, measured with PainMatcher: a pilot study with 12 healthy womennb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber14-18nb_NO
dc.source.volume82nb_NO
dc.source.journalFysioterapeutennb_NO
dc.source.issue5nb_NO
dc.identifier.cristin1247518
dc.description.localcodeAlle fag- og vitenskapelige artikler i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0. Det betyr at alle fritt kan lese, laste ned, kopiere, skrive ut, søke i eller lenke til den fullstendige og ferdig bearbeidede teksten. Bruken er begrenset til ikke-kommersiell aktivitet, og rettigheter til bruk ut over dette skal innhentes fra forfatter(ne) og eventuelt andre opphavsmenn tilknyttet innholdet i artikkelen. Vi følger prinsippet om at det er de respektive forfatterne som er eier av de vitenskapelige artiklene.nb_NO
cristin.unitcode194,65,30,0
cristin.unitnameInstitutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal