Show simple item record

dc.contributor.advisorParaschiv, Florentina
dc.contributor.advisorWahlstrøm, Ranik Raaen
dc.contributor.authorLøken, Mathias Husby
dc.date.accessioned2019-11-06T15:03:43Z
dc.date.available2019-11-06T15:03:43Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2627026
dc.description.abstractI denne masteroppgaven undersøker jeg mulighetene for både investorer og låntakere i markedet for lånebasert folkefinansiering i Skandinavia. Jeg beskriver gjeldende regelverk og markedets foreløpige status gjennom beskrivende statistikk, samt sammenligner det skandinaviske markedet med det veletablerte markedet for lånebasert folkefinansiering i USA gjennom en mean equality test av rådata fra to ulike plattformer. Investorenes muligheter i markedet analyseres videre gjennom en undersøkende regresjonsanalyse, mens låntakernes muligheter blir undersøkt gjennom en spørreundersøkelse. Resultatene viser at det er gode muligheter for både långiver/investor å forbedre forholdet mellom avkastning og risiko ved å investere i større lån, og for låntakere til å redusere lånerenten ved å dele opp det etterspurte lånebeløpet i flere mindre lån og fordele enten over flere plattformer, eller over tid etter når finansieringen er nødvendig. Mine funn indikerer også at hovedgrunnen til at låntakere søker lån gjennom lånebasert folkefinansiering er reduserte krav til sikkerhet. De indikerer også at lånerenten foreløpig ikke er konkurransedyktig sammenlignet med andre finansieringsmuligheter. Så vidt meg bekjent er denne studien den første som undersøker det skandinaviske markedet for lånebasert folkefinansiering, så vel som dets muligheter.
dc.description.abstractIn this thesis, I investigate the opportunities brought forth for investors and borrowers in the marketplace lending market in Scandinavia. I describe current regulations and the status of the market through descriptive statistics, as well as compare the market with the well-established market in the US through a mean equality analysis on two different platforms. The investors’ opportunities in the market is further analysed through an exploratory regression analysis, while the borrowers’ opportunities are investigated through a questionnaire. The results show that there are clear opportunities both for lenders to improve the risk/return trade-off by investing in bigger loans, as well as for borrowers to reduce their rate by dividing their requested loan amount into several smaller loans either on different platforms or over time when financing is needed. My findings also indicate that the main reason why borrowers apply for loans through marketplace lending is due to the reduced demand for security on the loans. They also indicate that the borrowing rate currently is not competitive, comparing it to other financing opportunities. To my knowledge, this study is the first of its kind investigating the Scandinavian market for marketplace lending, as well as its possibilities.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleMarketplace lending: An analysis of the opportunities for lenders and borrowers in the Scandinavian market.
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record