Show simple item record

dc.contributor.advisorGjelsvik, Anne
dc.contributor.authorHodneland, Andreas
dc.date.accessioned2019-11-06T15:02:07Z
dc.date.available2019-11-06T15:02:07Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2627004
dc.description.abstractProblemstilling for oppgaven er: Hvordan påvirker dødsfall i Game of Thrones (2011-2019) seeropplevelsen, forventningene til serieuniverset og seriens siste sesong? Temaet belyses ved hjelp av åtte informantintervju. Fokuset i intervjuene er på fire scener fra Game of Thrones; Ned Starks død, Red Wedding, Purple Wedding og Oberyn Martells død. Informantene forteller om hvordan det var å se de forskjellige dødsfallene, og hva dette hadde å si for deres opplevelse av serie-universet. Jeg ser også på informantenes forhold til sjanger og seervaner, og deres tanker rundt hva som skal til for at de slutter å se på en TV-serie. I lys av informantintervjuene diskuterer jeg til slutt siste sesong av Game of Thrones, som har fått særdeles dårlig kritikk. Jeg ser nærmere på hva dette kan skyldes, med et fokus på narrative grep. Oppgaven er i hovedsak basert på empirien som intervjuene produserte, men jeg har også med relevant teori av M. Smith, C. Plantinga, M. Bruun Vaage, m. fl. Oppgaven konkluderer med at: Dødsfall setter et sterkt preg på seeropplevelsen, og er et viktig narrativt virkemiddel, så fremt det er gjort på en måte som reflekterer de lover og regler som er etablert i det gitte univers.
dc.description.abstractThe addressed problem in this theses is: How does death in Game of Thrones (2011-2019) affect the viewing experience, expectations for the series universe and the series' last season? The topic is illustrated by means of eight informant interviews. The focus of the interviews is on four scenes from Game of Thrones; The death of Ned Stark, Red Wedding, Purple Wedding and Oberyn Martell's death. The informants talk about what it was like to see the various deaths, and what this had to say for their experience of the series universe. I also look at the informants' relationship with genre and viewing habits, and their thoughts on what it takes to stop watching a TV series. In light of the informant interviews, I finally discuss the last season of Game of Thrones, which has received particularly bad criticism. I look more closely at what the reason behind this might be, with a focus on narrative concepts. The thesis is mainly based on the empiricism produced by the interviews, but I also include relevant theory by M. Smith, C. Plantinga, M. Bruun Vaage, and others. The thesis concludes that: Death puts a strong mark on the viewing experience, and is an important narrative tool, as long as it is done in a way that reflects the laws and rules established in the given universe.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEt spill om liv og død - En kvalitativ nærstudie av TV-seerens forhold til død i Game of Thrones og hvordan dette påvirker seeropplevelsen
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record