Show simple item record

dc.contributor.advisorAaboen, Lise
dc.contributor.authorNordgaard, Trym Sandvik
dc.contributor.authorTvinnereim, Kristoffer Holm
dc.contributor.authorUggerud, Anna Tiril
dc.date.accessioned2019-10-31T15:21:08Z
dc.date.available2019-10-31T15:21:08Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2625957
dc.description.abstractInnovasjon ledes av entreprenører og er sett på som en kritisk dimensjon for økonomisk fremgang (Schumpeter, 1983), men innovasjon i isolasjon blir stadig vanskeligere. Innovasjon krever samarbeid (Perez and Fierro, 2018), og ny kunnskap kan oppdages gjennom økt samarbeid og læring mellom leverandører og kunder. Asymmetriske strategiske allianser er forretningssamarbeid hvor oppstartsbedrifter og større selskaper kan utnytte hverandres ressurser. Disse samarbeidene er ikke alltid smidige eller uten utfordringer. Tillit er nevnt som en avgjørende faktor for å takle utfordringer og kan dermed føre til suksessfulle samarbeid (Blomqvist, 2002). Grunnet den begrensede litteraturen på tillit i samarbeid mellom oppstartsbedrifter og store selskaper, ønsker denne oppgaven å fylle gap gjennom dyp forståelse for tillitsbygging i disse asymmetriske strategiske samarbeidene. Derfor er formålet med dette studiet å undersøke tillitsbygging i asymmetriske strategiske samarbeid. For å oppfylle dette formålet har forfatterne svart på to forskningsspørsmål: FS1: Hvordan bygges tillit gjennom hendelser i asymmetriske strategiske samarbeid? FS2: Hvordan påvirker tillitsbygging asymmetriske strategiske forhold? En multiple-case studie med et kvalitativt forskningsdesign har blitt valgt for å svare på forskningsspørsmålene. Et case er definert som et samarbeid mellom en oppstartsbedrift og et stort selskap. Metoden består av triangulering mellom tre respondenter fra hver case, med totalt tre caser. Dataen ble hentet gjennom semi-strukturerte intervjuer med individene nærmest knyttet til samarbeidet. I våre funn har hendelsene som har hatt størst påvirkning på tillit mellom partnerne blitt beskrevet. Disse hendelsene påvirket tillit mellom partnerbedriftene gjennom ulike tillitsbyggende mekanismer som ansikt-til-ansikt kommunikasjon og dedikerte ansatte. Tillitsbyggingen påvirker samarbeidene gjennom å endre risiko, usikkerhet og effektivitet. Dette studiet har bidratt til diskusjonen om asymmetriske strategiske allianser ved å gi en dyp forståelse av hvordan tillit utvikles gjennom hendelser og de respektive utfallene av denne utviklingen. Til slutt har vi bidratt med praktiske tiltak rundt tillitsbygging for aktører involvert i disse samarbeidene.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleA qualitative study on the trust development in asymmetric strategic alliances between and big firms
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record