Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorArntsen, Børge
dc.contributor.authorLorentsen, Henriette Solhaug
dc.date.accessioned2019-10-31T15:20:14Z
dc.date.available2019-10-31T15:20:14Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2625918
dc.description.abstractNår en seismisk kabel blir eksponert for sterke havstrømmer i løpet av en 2D seismisk undersøkelse, blir den planlagte 2D undersøkelsen isteden til en 3D seismisk undersøkelse med begrenset dekning. Kablene drives sidelengs bort fra innsamlingslinjen på grunn av havstrømmene som fører til en midpunkt distribusjon spredt rundt innsamlingslinjen, i stedet for en regelmessig innsamlet 2D midpunkt distribusjon langs innsamlingslinjen. Ved å prosessere de innsamlede datane med standard 2D prosesserings metoder, ser man bort fra 3D karakteristikken til datasettet noe som kan resultere i uheldige effekter som mis-ties eller crossline smearing. En løsning på problemet kan være å prosessere de innsamlede dataene med tanke på 3D karakteristikken ved å bruke 3D migrasjon. Målet med denne masteroppgaven er å vise at man kan oppnå forbedret imaging ved å behandle data samlet inn under en 2D feathered undersøkelse som om det var data samlet inn under en 3D undersøkelse. Vi genererer data for å simulere en feathered undersøkelse og en regulær tauet-streamer undersøkelse. Den drifta undersøkelsen er inspirert av en undersøkelse utført utenfor Japan hvor kablene ble alvorlig sidedriftet på grunn av sterke havstrømmer. Ved å sammenligne 2D og 3D migrerte bilder av den driftede undersøkelsen, viser vi at det er mulig å oppnå forbedret nøyaktighet ved å ta hensyn til 3D karakteristikken til de driftede dataene. Vi viser også at drifting av kabler ikke bare er en hindring som må rettes, men kan gjøres om til en fordel med riktig håndtering av dataene. Seismiske bølger reflektert av tredi- mensjonale geologiske strukturer lokalisert utenfor innsamlings-tverrsnittet bidrar til den totale energien samlet inn under en 2D undersøkelse. For data som er samlet inn i 2D er det vanskelig å skille refleksjoner som stammer fra innsamlings-tverrsnittet fra reflek- sjoner som strammer fra geologiske strukturer lokalisert utenfor tverrsnittet. Dette er fordi data samlet inn i 2D ikke inneholder informasjon som er nødvendig for å migrere reflek- sjonene tilbake der dem hører hjemme. Ved å 3D migrere feathered seismisk data, oppnår vi forbedret nøyaktighet siden refleksjoner fra utenfor tverrsnittet blir adekvat prosessert og framstilt.
dc.description.abstractWhen a seismic streamer is exposed to crosscurrents during a 2D towed-streamer seismic survey, the planned 2D survey will turn into a limited swath 3D survey. Instead of a regularly sampled 2D midpoint distribution, streamer side drift yields a midpoint distribution irregularly scattered around the ship track. Ignoring the 3D character of the recorded data by applying a standard 2D processing scheme can result in deleterious effects as mis-ties or crossline smearing on the migrated images. A solution to this problem is to apply 3D migration to feathered data due to its 3D character. The goal of this thesis is to show that improved imaging can be achieved by treating feathered 2D seismic data as 3D seismic data. Synthetic data is generated to simulate a feathered towed-streamer survey and a regular towed-streamer survey. The feathered survey is inspired by a towed-streamer survey acquired offshore Japan in 1999. The survey was severely feathered due to strong crosscurrents. By comparing 2D and 3D migrated images of the feathered case, we show that improved imaging accuracy can be achieved by taking into account the 3D character of feathered data. We also show that 3D migration of feathered data can turn feathering into an advantage, instead of a drawback. Three-dimensional geologic structures located outside the acquisition plane contribute to the total recorded data during a 2D seismic survey. It is hard to distinguish in-plane and out-of plane reflections on a 2D section and 2D imaging is not able to correctly migrate out-of plane reflections due to lack of crossline information. By applying 3D migration to feathered data, we achieve increased imaging accuracy as out-of plane reflections can be adequately processed and imaged.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleEffekten av streamer feathering på seismisk data
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel