Show simple item record

dc.contributor.advisorOlsen, Pål Keim
dc.contributor.advisorAhluwalia(Co Supervisor), Ajai
dc.contributor.authorLea, Eivind Nervik
dc.date.accessioned2019-10-31T15:18:44Z
dc.date.available2019-10-31T15:18:44Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2625891
dc.description.abstractDenne masteroppgaven presenterer en standardisert tapsmodell for å analysere de elektriske tapene i fordelingskablene i HVAC offshore vindanlegg. En slik modell kan brukes for mer korrekte marginalkostnad(LCoE) utregninger og bidra til å validere nye teknologier for offshore vind. En metode for å kalkulere de elektriske tapene i fordelingskablene er blitt laget i MATLAB basert på de standardiserte ligningene for merkestrøm(IEC 60287), utarbeidet av Internationale Elektrotekniske Kommisjons(IEC). Den presenterte modellen er blitt testet mot målte data fra en operativ offshore vind farm i Nordsjøen. Resultater viser at tapsmodellen simulerer de elektriske tapene i fordelingskablene med en nøyaktighet på 3.6%. Videre arbeid for å forbedre tapsmodellen er presentert for å kunne si med sikkerhet at modellen kan simulerer tapene i fordelingskablene i en offshore vind park.
dc.description.abstractIn this master’s thesis a standardized loss model to analyze electrical losses in array cables for HVAC offshore wind farm grid is presented. Such a loss model can be used for more accurate levelized cost of energy(LCoE) calculations and contribute for validation of new technologies for offshore wind. A method for calculating power losses in array cables is made in MATLAB based on the standard IEC current rating equations(IEC 60287). The presented model is bench marked with real data from an operating offshore wind farm in the North Sea and results show that the loss model simulates electrical losses in the array cables with an accuracy of 3.6 %. However, further work for the presented loss model is suggested in order to validate the loss model with more confidence.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleSimplified Loss Model for Offshore Wind Farms
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record