Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAnne Gjelsvik
dc.contributor.authorSchei, Frederik Lien
dc.date.accessioned2019-10-26T14:00:08Z
dc.date.available2019-10-26T14:00:08Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2624574
dc.description.abstractFantasisjangeren har alltid interessert meg siden mitt første møte med Ringenes Herre. Historiefortellingen og de ekstraordinære verdenene som er i slike filmer gjør meg ekstra oppmerksom på filmene og har gjort at jeg har valgt å gå den studieretningen som jeg har gjort. I denne oppgaven har jeg valgt å fokusere på fantasisjangeren og deres bruk av farger i enkeltfilmer. Med bakgrunn i dette velger jeg å forsøke å svare på følgende problemstilling: «Hvilken betydning har color grading for ulike fantasi filmer?» Dette har jeg forsøkt å finne ut av ved å samle inn filmer, se på disse filmene for så å analysere enkeltscener i filmene. Gjennom arbeidet med analysen har jeg gjort det funnet at bruken av farger innenfor fantasisjangeren ikke er noe enkeltstående. Farger brukes for å vekke følelser og for å drive fokus og historien i filmene. Det er enkeltelementer som klart kan knyttes opp mot fantasisjangeren, som for eksempel bruk av magi og fargene i disse situasjonene. Dette gjelder dog ikke for hele scener, og det er heller ikke konstant gjennom alle filmene.
dc.description.abstractThe fantasy genre has always intrigued me, ever since my first experience with it through The Lord of the Rings. The story, and those extraordinary worlds within those movies makes me extra aware of those movies and that has made me study media. In this thesis, I’ve chosen to focus on the fantasy genre, and it’s use of colors in independent movies. With this is mind I’ve come up with the following research question «What is the significance of color grading for different fantasy films?» To figure this out, I’ve collected multiple movies to watch, and later analysing these movies. Through analysing the movies, I have figured out that the use of different colors isn’t something genre specific. The colors are being used to awake emotion and to drive the plot and shift focus in the movies. Of course, there are individual elements that can be regarded as genre specific, for example the use of magic and the colors in those specific scenes. This doesn’t mostly take the whole composition, and often doesn’t last throughout the entire movie.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvilken betydning har color grading for ulike fantasi filmer?
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel