Show simple item record

dc.contributor.authorNordvik, Sara Leine
dc.date.accessioned2019-10-21T08:23:43Z
dc.date.available2019-10-21T08:23:43Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2623425
dc.description.abstractTittel: Den motiverende endringen – livsstilsendringer for hjerteinfarktpasienter Hensikt: Hensikten med oppgaven er å undersøke om sykepleiere kan bidra med å hjelpe pasienter som har gjennomgått et hjerteinfarkt, til å endre livsstil gjennom en metode som kalles motiverende intervju. Problemstilling: Hvordan kan sykepleier gjennom motiverende intervju bidra til livsstilsendringer hos pasienter som har gjennomgått sitt første hjerteinfarkt? Metode: Denne bacheloroppgaven er et litteraturstudium, hvor det er utført strukturerte og systematiske søk for å finne relevante forskningsartikler i ulike databaser for å belyse min problemstilling. Det er også foretatt en ressurssamtale med en fagperson relatert til motiverende intervju. Kunnskap er supplert med pensumbøker fra sykepleierstudiet og andre relevante fagbøker. Resultat: Motiverende intervju er en metode som kan benyttes til livsstilsendring for pasienter med behov for endring, og viser god effekt innen områder som fysisk aktivitet, røykeslutt og kolesterol. Behandlingshastighet for pasienter som har gjennomgått hjerteinfarkt, påvirker motivasjonen. Sosial støtte er også viktig i tiden etter et hjerteinfarkt. Konklusjon: Bruk av motiverende intervju må tilpasses pasientens endringsforberedthet i «Stages of Change». Mestringsforventning og indre motivasjon er viktig for endringen. Sykeleie fremheves som en god profesjon for å utøve MI angående livsstilsendringer, men likevel er det opp til pasienten om livsstilen vil bli endret eller ikke. Nøkkelord: Motiverende intervju, livsstilsendring, hjerteinfarktnb_NO
dc.description.abstractTitle: The motivational change- lifestyle changes for the myocardial patients Aim of the study: The aim of this study is to examine whether nurses can help patients who have suffered from a myocardial infarction to change their lifestyle through motivational interviewing. Topic question: How can nurses trough motivational interviewing contribute to lifestyle changes in patients who have suffered their first myocardial infarction?. Method: This is a literature study, where structured and systematic searches have been performed to find relevant research articles in various databases to elucidate my topic question. There has also been an recourse discussion with a professional related to motivational interviewing. Knowledge has been supplemented by curriculum books from the nursing cores and other relevant books. Result: Motivational interview is a method that can be used for lifestyle changes for patients in need of a change, and shows good effect in areas such as physical activity, smoking cessation and cholesterol. The treatment experience for patients suffered from a myocardial infarction affects motivation. Social support is also important in the time after a myocardial infarction. Conclusion: Use of motivational interviewing must be adapted to the patients level of change in “Stages of Change”. Self-efficacy and intrinsic motivation are important for the change. Nursing are highlighted as a good profession to practice motivational interviewing regarding lifestyle changes, but it is the patients choice whether to change lifestyle or not. Key words: motivational interviewing, lifestyle changes, myocardial infarctionnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleDen motiverende endringen – livsstilsendringer for hjerteinfarktpasienternb_NO
dc.title.alternativeThe motivational change - lifestyle changes for the acute myocardial patientnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiSykepleievitenskapnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record