Show simple item record

dc.contributor.advisorEgeland, Olav
dc.contributor.authorMokkelbost, Sindre Åberg
dc.date.accessioned2019-10-19T14:01:11Z
dc.date.available2019-10-19T14:01:11Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2623330
dc.description.abstractDenne oppgaven omhandler utfordringer ved robotisert sveising av aluminium med spesielt fokus på offline programmering basert på CAD-modeller og simulering. Robotisert sveising av ulike geometrier er simulert i Visual Components og 3DEXPERIENCE DELMIA. Det er også sett på offline programmering med begge programmene. Det er vist at 3DEXPERIENCE er et betydelig kraftigere verktøy når det kommer til offline programmering da Visual Components mangler mye funksjonalitet for å sette profiler for de ulike robotkontrollerne, spesielt når det gjelder sveising. Det er vist at geometri har mye å si for effektiviteten og at en utforming tilpasset robotisert sveising har mye å si for hvor effektiv man kan programmere roboten i en produksjonsprosess. Standardisering av geometri gjør at man kan kjøre samme programmet på flere sveiser, og dermed også i større grad automatisere programmeringen.
dc.description.abstractThis thesis discusses challenges by robotized welding of aluminum with special focus on the offline programming based on CAD models and simulation. Robotic welding of various geometries is simulated in both Visual Components and 3DEXPERIENCE DELMIA. Offline programming has also been evaluated with both programs. It has been shown that 3DEXPERIENCE is a much more powerful tool when it comes to offline programming as Visual Components lacks much functionality for setting profiles for the various robot controllers, especially when it comes to welding. It has been shown that geometry has a great impact on efficiency and that a design adapted to robotized welding is important for how effective one can program the robot in a production process. Standardization of geometry makes it possible to run the same program on several welds, and thus also to a greater extent automate the programming.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleRobotisert sveising av større konstruksjoner i aluminium
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record