Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAlfnes, Erlend
dc.contributor.authorHeine Hammersland
dc.date.accessioned2019-10-19T14:01:00Z
dc.date.available2019-10-19T14:01:00Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2623322
dc.description.abstractI denne masteroppgaven undersøkte jeg bruken av fire Production Planning and Control (PPC) systemer, nemlig KANBAN, CONWIP, POLCA og COBACABANA, og deres applikasjon til Mass Customization (MC) produksjon. Denne formen for produksjon tilbyr kundetilpassede produkter samtidig som de opererer med høye volum. Kundetilpassingen resulterer i et stort antall produksjonsruter, noe som kan skape problemer og utfordringer i produksjonskontroll og -planlegging. Dette er grunnen til at PPC systemene undersøkes i slik et produksjonsmiljø. Anvendbarheten av PPC systemene ble analysert gjennom at litteraturstudie og et case-studie av MC produsent HD Solskjerming AS. Litteraturstudie sammenlignet egenskapene til PPC systemene med MC produksjonens egenskaper, mens case-studiet ble brukt som en form for validering av oppgavens funn. Oppgavens analysedel tyder på at COBACABANA er det mest anvendelige PPC systemet til bruk i MC produksjon. Denne anvendbarheten er kun antydet, og det er min oppfatning at kapasiteten og anvendbarheten av COBACABANA i MC produksjon bør undersøkes nærmere.
dc.description.abstractIn this thesis I investigated the applicability of four different Production Planning and Control (PPC) systems, namely KANBAN, CONWIP, POLCA and COBACABANA, to Mass Customization (MC) manufacturing. This form of manufacturing offers customizable products to their customers, while also operating with high volumes. The customization of products results in a high number of production routes, which may create planning and control problems. Hence, the Production Planning and Control systems. The applicability of the PPC systems was analyzed through a literature study and a case study of MC manufacturer HD Solskjerming AS. While the literature was used to crossmatch the capabilities of the PPC systems with MC manufacturing characteristics, the case study was used as a validation of the findings. As a result, the analysis suggests that COBACABANA is the most applicable PPC system, out of the four, to MC manufacturing. As the thesis only suggest this applicability, the capabilities and applicability of COBACABANA to MC should be further investigated.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleOrder Release in Mass Customization; Can Card-Based Production Planning and Control systems be used?
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel