Show simple item record

dc.contributor.advisorJan Torgersen
dc.contributor.authorKristoffer Haugland
dc.date.accessioned2019-10-18T14:10:22Z
dc.date.available2019-10-18T14:10:22Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2623260
dc.description.abstractDenne oppgaven er en del av et prosjekt innenfor formula-studentorganisasjonen, Revolve NTNU. Prosjektets mål er å finne ut hvordan defleksjon i hjulopphenget spiller en rolle mot den generelle ytelsen til kjøretøyet, i konkurranse. Denne oppgaven er en videreføring av arbeid gjort i løpet av høsten 2018 av 2019 Revolve NTNU-teamet. Dette kan leses om i prosjektoppgaven: "Validation of Finite Element Analysis using strain gauges, of the suspension system of a Formula student car". I prosjektoppgaven ble det gjort en innsats på sammenligne endelig elementanalyse med ekte verdier i konkurranse. Prosjektet viste at å gjøre en helhetlig sammenligning ikke var mulig, og en mer forenklet tilnærming er nødvendig for å forstå feilene i de oppnådde resultatene. I denne mester avhandling, har et enkelt hjulopphengsstag blitt evaluert med endelig elementanalyse, og sammenlignet med eksperimentelle strekkprøvedata. Det har hjulpet identifisering av avvik mellom eksperiment og simulering. Stamdata viste en avvik fra 12,6% til 48,8% ved maksimal belastning på 7 kN. Lastfordelingsdata ble vist å avvike med 12% ved 7 kN. Et forsøk har blitt gjort for å analysere effektene av defleksjonen i hjulopphenget, gjennom en modell, kalt the compliance model. Compliance modellen bruker resultatene fra den overnevnte FE-modellen, av det enkelte hjulopphengsstag, og estimerer endringen i hjulvinklene, camber og toe. FE-modellen av hjulopphengsstaget har blitt ansett for usikker, og dermed har det ikke lbitt oppnådd resultater fra compliance modellen.
dc.description.abstractThis thesis is part of a project within the formula student organization, Revolve NTNU. The project’s aim is to find out how compliance in the suspension system plays a role towards the overall performance of the vehicle, in competition. This thesis is a continuation of the work done during the fall of 2018 by the 2019 Revolve NTNU team. This can be read about in the project thesis: "Validation of Finite Element Analysis using strain gauges, of the suspension system of a Formula student car" [1]. In the project thesis, an effort was made to compare finite element analysis to real values in race conditions. The project showed that a holistic comparison, looking at the entire car, is unfeasible, and a more simplistic approach is needed to fully understand the errors in the results obtained. In this master thesis, a single suspension member has been evaluated with finite element analysis, and compared to experimental tensile test data. It has aided the identification of deviations between experiment and simulation. Strain data showed a deviation ranging from 12,6% to 48,8% at a maximum load of 7 kN. Load-displacement data was shown to deviate with 12% at 7 kN. An attempt has been made to analyze the effects of compliance through a model, named the compliance model. The compliance model uses the results from the aforementioned FE-model, of the single suspension member, and estimates the change in the wheel angles, camber and toe. The FE-model of the suspension rod has been deemed too uncertain, thus not obtaining any results from the compliance model.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleValidering av CFRP hjulopphengsstag for et Formula Student kjøretøy
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record