Show simple item record

dc.contributor.advisorSteinert, Martin
dc.contributor.authorSteffensen, Torjus Lines
dc.date.accessioned2019-10-18T14:10:21Z
dc.date.issued2019
dc.identifierno.ntnu:inspera:46065051:45617818
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2623258
dc.descriptionFull text available on 2022-06-12
dc.description.abstractHjertestans utenfor sykehus rammer årlig rundt 3,000 mennesker i Norge. Dødeligheten er høy og stiger dess lengre tid som går før pasienten får behandling. Et eksperimentelt nødinngrep, REBOA, vurderes som en mulig behandling i felt, utført av luftambulansepersonell. Dette personellet må trenes. TrollLabs ble kontaktet for å utvikle et vaskulært fantom for å tilrettelegge trening av leger og redningsmenn i en pilotstudie. Fantomet måtte være ultralydkompatibelt, og et spesialisert kateter måtte kunne plasseres. Gjennom en utforskende prototypingsprosess ble dette oppnådd med en ny kombinasjon av materialer. Et lag parafinoljegele, omringende simulerte blodkar, er innesluttet i et erme av silikongummi. Resultatet er en komposittstruktur som gir en veldig realistisk vevsmotstand, og et meget bra ultralydbilde. Rundt 30 fantomer ble levert til prosjektinitiatorene og samarbeidspartnere. Flere av disse ble brukt i et treningsprogram ved medisinsk simulatorsenter ved St. Olavs hospital. 7 anestesileger og operatører ved prehospital akuttmedisinsk tjeneste fra Luftambulansetjenesten deltok. Dette treningsprogrammet er beskrevet i detalj i to publikasjoner som stammer fra bidragene i dette prosjektet (BMJ Open, 2019; Circulation, 2018). Hardhetstesting ble utført for å evaluere materialoppførsel, og lekkasjeraten ble målt under tre forskjellige brukstilstander for å evaluere levetid. Den leverte løsningen ble ansett av brukere som like god eller bedre enn kommersielt tilgjengelige alternativer. Prosjektet mottok opp mot 1 million kroner i støtte gjennom NTNU Discovery og Helse Midt-Norge Innovasjonsmidler for å støtte videre utvikling. En patenteringsprosess for åndsverket er iverksatt.
dc.description.abstractOut-of-hospital cardiac arrest affects around 3,000 persons in Norway every year. The lethality rate is high and increases the longer a patient goes without treatment. An experimental emergency procedure, REBOA, is being considered as a potential treatment in the field, to be carried out by ambulance helicopter crews. These crews must be trained. TrollLabs was approached to develop a vascular phantom to facilitate training of the physicians and paramedics taking part in a pilot study. The phantom needed to be ultrasound compatible, and a specialized catheter had to be able to be inserted. Through a process of exploratory prototyping, this was achieved with a novel combination of materials. A layer of hydrocarbon gel encasing simulated blood vessels is embedded in a silicone sleeve. The resulting composite structure offers a highly realistic level of tissue resistance, and an excellent ultrasound image. Approximately 30 phantoms were delivered to the project initiators and co-operators. A number of these were used in a training programme carried out at the medical simulation centre at St. Olav’s University Hospital. 7 anaesthesiologists and prehospital EMS operators from the National Air Ambulance foundation took part. This training programme is described in detail in two publications stemming from the contributions of this project (BMJ Open, 2019; Circulation, 2018). Indentation testing was carried out to evaluate material behaviour, and the leak rate was measured under three different operating regimes to evaluate durability. The delivered solution was considered by users to be as good as or superior to commercially available alternatives. The project received approximately 1 million NOK in funding to support additional development through grants from NTNU Discovery and Helse Midt-Norge Innovasjonsmidler. A patenting process for the IP has been initiated.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleDevelopment and application of a vascular phantom system
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record