Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSteinert, Martin
dc.contributor.authorStenersen, Atle
dc.date.accessioned2019-10-18T14:10:16Z
dc.date.available2019-10-18T14:10:16Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2623254
dc.description.abstractDenne masteroppgaven tar for seg tidlig-fasen av et utviklingprosjekt for en mekanisk lunge, for en pasient simulator. Prosjektet er utført på TrollLabs på NTNU, og oppgaven er gitt av Laerdal Medical. De had har et behov for en lungsimulator som er takler å ventileres kunstig, fra en respirator, og som kan plasseres inne i en av deres avanserte pasient simulatorer. Prosjektet eksisterer i en tidlig fase, hvor kravspesifikasjoner ennå ikke er satt. Prototyping er brukt som et viktig verktøy for å generere kunnslap. Dette inkluderer en tidlig fase av hurtig prototyping, som holder et høyt tempo gjennom iterative læringskurvere basert på en brukersentrert holdning til produltdesign og utvikling. Prototypingen er var rettet mot a gjennskape akseptable, menneskelige lungevolum og trykk, gjennom en utforskning av forskjellige materialer og geomtriske former for den mekaniske lungen. Kravspesifikasjonene utviklet seg mot en lunge med variabel stivhet og med muligheten til å etterligne egenksapene til lunger med ulike karakteristikker og sykdommer. Variabel luftveismotstand har også vært en viktig faktor, i tillegg til passient triggering av assisterte pustemoduser på ventilatoren. Denne oppgaven kommer med noen forslag på metoder for hvordan lungen skal forholde seg til positivt ende-ekspiratorisk trykk (PEEP) og variabel lunge compliance. De ulike funksjonene ble satt sammen til en modulær prototype med visse variable kvaliteter, og ble testet med en respirator med assistanse fra en doktor i intensiv medisin. Det foreslåtte konseptet skal representere et skritt i rettningen mot et ferdig prodult, men beffinner seg fortsatt i et tidlig utviklingsstadie. Videre arbeid må til for å bedømme kvaliteten og virkningen av de foreslåtte løsningene og funksjonskravene. Dette burde gjøres testing med høyere oppløselige prototyper samt å innvolvere flere burkere i prosessen.
dc.description.abstractThis master's thesis describes the early stage development project of a mechanical lung for a patient simulator. The project is done at TrollLabs (NTNU) and the task is provided by Laerdal Medical. They have requested a lung simulator that is capable of being ventilated with artificial respiration from a ventilator and that can be placed inside one of their advanced patient simulators. The project exists in an early pre-requirement phase of product development, so prototyping has been a main tool for gathering knowledge. This includes a period of rapid prototyping and fast paced, iterative learning from a user-centred design approach. The prototyping effort was aimed at recreating acceptable human lung volumes and pressures, thorough an investigation of materials and geometric shapes for the mechanical lung. The requirements developed into a focus on variable lung compliance (stiffness) to be able to replicate the properties of lungs with different characteristics or diseases. Variable airway resistance has also been an important factor, as well as patient triggering of assisted ventilation modes. The thesis suggests some methods for managing different positive end expiratory pressures (PEEP) and variable lung compliance. The different functions were put together in a modular prototype with certain variable qualities, that were tested by a ventilator with the assistance of a doctor in intensive care medicine. The proposed concept represents a direction towards a final product, but is still in a very early stage of development. Future work may determine the efficacy of the proposed solutions and functional requirements by doing higher resolution tests and including more users in the process.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titlePrototyping a Mechanical Lung for Human Patient Simulators - Concept Development to Facilitate Medical Ventilation Training
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel