Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorRølvåg, Terje
dc.contributor.authorSkulstad, Tarjei Nygaard
dc.date.accessioned2019-10-18T14:06:11Z
dc.date.available2019-10-18T14:06:11Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2623245
dc.description.abstractI denne oppgaven blir det undersøkt hvordan ventilmekanismen i en forbrenningsmotor styrer ventilene, og da spesielt med tanke på hvordan kamprofilen og vippearmenes oppsett samvirker for å generere løftkurven for ventilene. Det undersøkes hvordan formen på denne kurven påvirker kraft, dreiemoment og utslipp for forbrenningsmotorer. Flere simuleringer av eksosventilfjærene i 2018 modellen av Honda CRF250R utføres for å vurdere om akselerasjonsnivåene som genereres av kamakselen kan initiere resonansproblemer og selvkontakt i ventilfjærene. En ikke-lineær statisk analyse utføres for å undersøke de genererte spenningsnivåene som oppstår i ventilfjæren under drift. Til slutt brukes resultatene for å undersøke om utmattelse kan være et mulig problem i eksosfjærene til 2018 modellen av Honda CRF 250R.
dc.description.abstractIn this paper, it is evaluated how a valve train controls the operation of the valves, specifically how the cam profile and rocker arm setup interacts in order to generate a lift curve for the valves. It is studied how the shape of this curve influence power, torque and emissions for internal combustion engines. Multiple simulations of the exhaust valve springs of the Honda CRF250R 2018 model is performed for the purpose of evaluating whether the acceleration levels generated by the camshaft can initiate resonance problems and self-contact in the valve springs. A nonlinear static analysis is conducted so that the generated stress levels in the spring coils during operation can be investigated. Finally, the results are used in order to investigate whether fatigue could be a possible problem in the springs of the 2018 Honda CRF 250R.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleHigh Performance Valve Spring Failure Mode Detection
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel