Show simple item record

dc.contributor.advisorBerto, Filippo
dc.contributor.advisorRazavi, Seyed Mohammed Javad
dc.contributor.authorVassbotn, Mimmi
dc.date.accessioned2019-10-18T14:01:43Z
dc.date.available2019-10-18T14:01:43Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2623205
dc.description.abstractElektronstråle smelting (EBM) er en type additiv tilvirkning (AM) som brukes til å produsere metalliske komponenter med komplekse geometrier. AM komponenter er avhengig av fabrikasjonsprosessen og derfor også avhengig av komponentens geometri. Det finnes en størrelseseffekt som sier at utmattingsegenskapene til et materiale avtar med økende tykkelse. Geometrien til komponenten påvirker også defektene (type og størrelse) som fins i AM komponenten, som igjen påvirker utmattingsegenskapene til materialet. Dette prosjektet undersøker effekten av tykkelse på utmattingsegenskapene til «as-built» EBM Ti-6Al-4V komponenter. De mekaniske egenskapene til komponenter med kjerver ble analysert ved strekkprøving, og sammenlignet med egenskapene til jevne komponenter. Utmattingstester ble utført for komponenter med ulike geometrier. Bruddoverflatene til de utmattingstestede komponentene ble analysert ved bruk av et skanning elektronmikroskop (SEM). Resultater fra strekkprøvene viste at tykkere komponenter hadde høyere styrker, og en kjervstyrkende effekt ble observert, noe som betyr at komponenter med kjerver hadde høyere styrker. Resultatene fra utmattingstestene viste at tykkere komponenter hadde større utmattingsstyrke, og kjerv følsomhetsfaktoren ble regnet ut. Analysen av bruddoverflatene viste at tykkere komponenter hadde flere defekter sammenlignet med tynnere komponenter. Resultatene fra dette prosjektet bidrar til en bedre forståelse av de mekaniske egenskapene og utmattingsegenskapene til «as-built» EBM Ti-6Al-4V, slik at man kan gi en bedre vurdering av utmattingslivet til materialet.
dc.description.abstractElectron beam melting (EBM) is an additive manufacturing (AM) technique used to produce complex geometries of metallic specimens. A strong dependence on fabrication process makes AM parts reliant on the specimen geometry. There exists a size effect that states that the fatigue properties of a material decrease with increasing thickness. The geometry of the specimen also affects the defects (type and size) found in the AM part, which in turn influences the fatigue properties of the material. This study investigates the effect of thickness on the fatigue properties of as-built EBM Ti-6Al-4V specimens. The mechanical behaviour of notched specimens was analysed by tensile testing and compared to that of smooth specimens. Fatigue tests were performed for specimens of different geometries. The fracture surfaces of the fatigue tested specimens were analysed using a scanning electron microscope (SEM). Results from tensile testing showed that thicker specimens had increased strengths, and a notch-strengthening effect was observed, meaning that notched specimens had higher strengths. Results from fatigue testing showed that thicker specimens had increased fatigue strengths, and the notch sensitivity factor was calculated. The analysis of the fracture surfaces showed that the thicker specimens had more defects compared to the thinner specimens. The findings from this study contribute to better understanding the mechanical and fatigue properties of as-built EBM Ti-6Al-4V, allowing to better assess the fatigue life of the material.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleThickness Effect on Fatigue Behaviour of Ti-6Al-4V Specimens Produced by Electron Beam Melting
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record