Show simple item record

dc.contributor.advisorLader, Pål F.
dc.contributor.advisorBollmann, Magnus R.
dc.contributor.authorMæland, Erlend
dc.date.accessioned2019-10-17T14:01:39Z
dc.date.available2019-10-17T14:01:39Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2622908
dc.description.abstractDenne oppgaven inneholder simuleringer og modelltester av konvensjonelle og forbedrede utspilingssystem for oppdrettsanlegg. Oppgaven er en videreføring av et forprosjekt der målet var å stabilisere notposen for å unngå store deformasjoner ved strøm og bølger. I forprosjektet ble det gjort tester på nye konsept innenfor utspiling av notpose 1) skråtau fra flytekragen til bunnringen 2) integrert bunnring i notposen 3) flatere innerbunn i notposen 4) haneføtter til bunnringen, der sistnevnte viste seg å gi best resultater. I denne oppgaven ligger fokuset på sammenligning av dagens konvensjonelle oppdrettsanlegg og anlegg med haneføtter til bunnringen. Ved å introdusere haneføtter til bunnringen og senke koblingsplatene fra 7- til 13 m dybde viste simuleringen at restvolumet gikk fra 52.3-81.6% og modelltesten 68.5-80.5%. Den samlede lasten fra haneføttene inn mot koblingsplatene gikk i gjennomsnitt for hver koblingsplate ned ca. 100 kN, og gjennomsnittlig makslast i bunntausløkkene ble mer enn doblet for både modelltest og simulering. Modelltesten gav høyere laster i haneføttene enn simuleringen gjorde. Innføring av nedre haneføtter fører til en helt annen lastfrekvens på komponentene i merden. Lastsyklusen i de øvre haneføttene følger ikke lengre bølgeperioden, men blir forstyrret av introduksjonen til de nedre haneføttene. Ved å dimensjonere et helt oppdrettsanlegg med den nye konfigurasjonen vil det føre til en på prisøkning på ca. 13% per merd. Uten å ha testet systemet i fullskala produksjon er det vanskelig å si noe om effekten det vil ha på drift og vedlikehold. Uansett gir systemet en stivere notpose som skal være enklere å håndtere, og skal være mer sikker iht. gnaging fra predatorer, som er ett av motivene for å utvikle systemet. I tillegg vil det økte restvolumet i notposen føre til mer rom for fisken, som igjen gir helsemessige gevinster og redusert dødelighet.
dc.description.abstractThis thesis contains simulations and model testing of conventional- and improved mooring systems for aquaculture fish farms. It is based on a pre-project where the goal was to stabilize the net structure of a fish farm to avoid large deformation from currents and waves. The basis for comparison was conventional fish farms with sikertube or lump weights. The models tested in the pre-project were 1) diagonal ropes from the floater to the sinkertube 2) integrated sinkertube in the bottom rope 3) flatter bottom in the net pen 4) bridles to the sinkertube, the model with bridles to the sikertube showed most promise. This is the model that will be the focus of this thesis. By introducing bridles to the sikertube, and by lowering the connetor plates from 7- to 13 m depth, the simulation showed a residual volume of the net pen went from 52.3-81.6% og the model test 68.5-80.5%. The loads in the uppermost bridles went down approximately 100 kN, and the loads in the bottom hoops (connection between the sikertube and the net pen) were doubled for both simulation and model test. The model test proved to give higher loads in the bridles than the simulation did. Introducing bridles to the sikertube leads to a completely different load pattern in the components. The load frequency and amplitude in the upper bridles does not follow the wave frequency after being exposed to the lower bridles. By dimensioning an entire fish farm of 8x2 fish cages by the new configuration, the total investment cost of the components will rise by about 13% per fish cage. Without testing the new system by full scale production, it is difficult to say anything about its efficiency on operations and maintenance. Either way the system makes the fish pin stiffer, and it should be more easily handled in day-to-day operations, and should be more secure towards gnawing of predators. In addition, the larger maintained volume of the fish pen will lead to more room for the fish, which in turn will lead to improved fish health and decreased death rates for the fish.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleAnalytisk og eksperimentell testing av forbedret utspilingssystem for notposer
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record