Show simple item record

dc.contributor.advisorBelsom, Einar
dc.contributor.authorIstre, Anders Stausland
dc.contributor.authorTjørve, Andreas
dc.date.accessioned2019-10-17T14:00:52Z
dc.date.available2019-10-17T14:00:52Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2622884
dc.description.abstractVed å bruke fire risikoprisingsmodeller, fire mål for kapitalflyt og tre spesifikasjoner for tidsvarierende alfa undersøker vi flere aspekter ved sammenhengen mellom kapitalflyt og risikojustert avkastning for norske aksjefond i perioden 2006-2017. Vi estimerer investorers sensitiviteter til risikojustert avkastning og undersøker dynamikken mellom kapitalflyt og ulike avkastningsmål, også justert for effekten av markedsvariabler som påvirker kapitalmarkedene som helhet. Mediannivået til et fonds totale kapitalflyt er positivt assosiert med risikojustert avkastning. For individuelle fond er nettoflyt, samt flyt inn, signifikant sensitive til ikke-justerte avkastninger, og disse sensitivitetene er for det meste positivt assosiert med risikojustert avkastning. Flyt ut av individuelle fond responderer til endringer i markedsvariabler og til dårlig risikojustert avkastning over lengre tid. Flytsensitiviteter til tidsvarierende risikojustert avkastning viser noen tegn til å forutsi alfa i enkelte modellspesifikasjoner, men denne sammenhengen er ikke robust for endringer i risikoprisingsmodell og tidsvarierende alfa-spesifikasjon, selv kontrollert for effekten av markedsvariabler.
dc.description.abstractIncorporating four risk pricing models, four flow measures and three time-varying alpha specifications we explore several aspects of the flow-performance relationship in the Norwegian mutual fund market in the period from 2006 to 2017. We investigate the dynamics of flows and performance measures by analyzing investor sensitivities to these measures, also accounting for the effects of market variables affecting the securities market as a whole. The median level of a fund's total capital movement is a good predictor of a fund's performance. Net flows and inflows for individual funds show significant sensitivity to realized returns, and these sensitivities are largely positively associated with risk-adjusted returns. Outflows respond to changes in market variables as well as to long-term underperformance. Flow sensitivities to time-varying risk-adjusted returns show some signs of predicting alpha in certain model specifications, but this relationship is not robust with regard to risk pricing model and time-varying alpha specification, even when controlled for market variables.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleDynamics of Capital Flows and Performance in the Norwegian Mutual Fund Market
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record