Show simple item record

dc.contributor.advisorBelsom, Einar
dc.contributor.authorBerg, Henrik Planke
dc.contributor.authorFahre, Marthe
dc.date.accessioned2019-10-17T14:00:51Z
dc.date.available2019-10-17T14:00:51Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2622880
dc.description.abstractGjennom et omfattende studie av aktivt forvaltede norske aksjefond undersøker vi avkastningsrisiko, hvor aktive fondsforvaltere er relativt til hverandre, samt hvorvidt de timer markedsvolatilitet. Vi dekomponerer avkastningsrisiko i én komponent som reflekterer risiko knyttet til fondets investeringsstil, og én komponent som reflekterer fondsforvalterens aktivitetsnivå. Vi finner at risikoen knyttet til fondets passive benchmark utgjør den største delen av fondets avkastningsrisiko, dog er det perioder der forvaltere er i stand til å drive risikoen på fondet under dets passive benchmark. I snitt endrer fond sin eksponering mot ulike aktivaklasser over tid, hvilket innebærer at et fonds investeringsstil og risiko kan forventes å endre seg over en 12 års periode. Ved å undersøke aktivitetsgraden for fondsforvaltere finner vi at alle justerer aktivitetsnivået i takt med endringer i risikoen på fondets passive benchmark. Noen fond er persistent mer (mindre) aktive enn andre, og de persistent mer aktive fondene har i snitt lavere avkastningsrisiko enn de persistent mindre aktive fondene. Vi finner at de persistent mer aktive fondene også har høyere spredning i forventet meravkastning enn hva de persistent mindre fondene later til å ha. I snitt er det forskjeller på i hvor stor grad fondsforvaltere lar markedsrisiko være bestemmende for fondets eksponering mot markedet. De persistent mer aktive fondsforvalterne later til å i større grad søke markedsvolatilitiet enn de persistent mindre aktive forvalterne gjør.
dc.description.abstractThrough a comprehensive study of actively managed Norwegian equity funds, we investigate return risk, the relative activeness of fund managers’ asset allocation and ability of managers to time market volatility. We decompose the return risk into one component reflecting investment-style risk and another component reflecting manager activity level. We find thatthe risk of a passive benchmark accounts for most of the return risk, but there are periods where managers are able to drive the total risk below the benchmark risk. On average, funds alter their exposure to the different asset classes over time, implying that a fund’s investment style and risk profile should be expected to change over a 12-year period. By investigating how active asset allocation managers engage in, we find that all funds alter their level of activity in relation to the risk of their passive benchmark. Some funds are persistently more(less) active than others, and the persistently more active funds have on average less risky returns than the least active ones. We find that the persistently more active funds have more dispersed abnormal returns than do the persistently less active funds. On average, there are differences in the extent to which managers let the level of market risk determine the market exposure of their funds. The persistently more active managers seem more prone to seek market volatility than do the persistently less active managers.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleDecomposing the Return Risk of Actively Managed Norwegian Equity Funds: An assessment of investment style, activeness and market timing abilities
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record